Lelylijn in Brussel aangemeld voor Europese subsidie: ‘Dit is essentieel’

Het beoogde tracé van de Lelylijn
Het beoogde tracé van de Lelylijn © RTV Noord
De provincie Groningen is blij met het feit dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Lelylijn heeft aangemeld voor het Europese TEN-T programma voor belangrijke internationale transportverbindingen. De aanmelding is nodig, zodat de spoorverbinding kans maakt op Europese financiering vanuit Brussel.
Dat geld is nodig, want hoewel het Rijk drie miljard heeft gereserveerd voor de treinverbinding tussen Amsterdam en Groningen is er nog zeker drie tot vier miljard euro nodig. Europa moet één van de financiers van de Lelylijn worden, zo is afgesproken in het Haagse coalitieakkoord.

'We zijn er blij mee'

‘Dit is een logisch gevolg van de afspraken die gemaakt zijn in het regeerakkoord’, zegt gedeputeerde Fleur Gräper (D66). ‘Het aanmelden van de Lelylijn is essentieel en we zijn dan ook blij met het feit dat dit is gebeurd.’
Toch wil Gräper zich niet te snel gelukkig prijzen, want hoewel de kans op Europese financiering weer een stapje dichterbij is gekomen, zal de Europese Unie niet direct miljarden vrijmaken voor de Lelylijn. ‘We moeten er niet vanuit gaan dat Europa in één keer 3,5 miljard euro op tafel legt om het project te financieren.’
Vorige week schetste een topambtenaar van het ministerie van Infrastructuur tegenover een delegatie van de Tweede Kamer de complexiteit van het Europese fonds. De Kamerleden kregen te horen dat Nederland de afgelopen jaren honderden miljoenen kreeg voor verschillende grensoverschrijdende infrastructurele projecten. Dat is voor de Lelylijn te weinig, erkent ook Gräper.

Bedrag is nog onduidelijk

‘Ik durf niet te zeggen hoe groot het bedrag zal zijn waar we kans op maken. Na de zomer zal het Europees parlement erover besluiten, maar de inzet van Nederland om de Lelylijn in Europa op de kaart te zetten is ongelooflijk belangrijk.’
De afgelopen weken ontstond onduidelijkheid over de kans op financiering vanuit Europa. Eurocommissaris Adina Valean van Transport liet bij een werkbezoek in Rotterdam weten dat de Lelylijn door het Rijk nog niet was aangemeld, waardoor de treinverbinding überhaupt geen kans maakte op Europese financiering. Dat is door staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur nu rechtgezet, zodat Valean dit najaar en komend voorjaar een knoop kan doorhakken.