Laatste braakliggend stuk Eemshaven bouwrijp gemaakt

UITHUIZEN - De bedrijventerreinen in de Eemshaven zijn bijna allemaal uitgegeven. Binnenkort start Groningen Seaports met het bouwrijp maken van de laatste 30 hectare.
Voor het perceel in de zogenaamde Oostlob zijn ook al gegadigden. Het grootste deel, 17 hectare, is gereserveerd voor Advanced power. Norned wil een stuk grond van 3,5 hectare om er een kabel te leggen. Deze moet het elektriciteitsnet van Denemarken verbinden met die van Nederland.

Groningen Seaports wil het perceel snel bouwrijp maken. Daarvoor moet er eerst een laag ongeschikte grond worden afgevoerd. Daarvoor in de plaats komt vervolgens een meters dikke laag zand. Vervolgens worden er nieuwe ontsluitingswegen naar de energiecentrales aangelegd. De verwachte investeringen in de infrastructuur van de Oostlob bedragen rond de 5 miljoen euro.
Deel dit artikel:

Recent nieuws