Delfzijl moet de broekriem flink aantrekken

© Google Street View
DELFZIJL - De gemeente Delfzijl moet de komende jaren fors bezuinigen. Het stadsbestuur verwacht vanaf 2012 een tekort van 5,6 miljoen euro.
Dat is mede het gevolg van de lagere uitkering uit het gemeentefonds. De gemeenteraad is achter gesloten deuren geïnformeerd over de concept-bezuinigingsplannen.
B en W willen onder meer 1,6 miljoen euro besparen op het ambtenarenapparaat en 1,4 miljoen euro door enkele nog niet uitgevoerde bezuinigingen, nu al door te gaan voeren. Verder wordt overwogen de compensatie aan de inwoners van de zogenaamde precariobelasting te schrappen. Het gaat daarbij om de compensatie voor de verhoging van de rekening van het waterbedrijf. Ook moeten de afdelingshoofden van de gemeente voor eind augustus met aanvullende bezuinigingsvoorstellen komen.