Rekenkamer Midden-Groningen: structurele aanpak jeugdzorg ontbreekt

Een cliënt in een jeugdzorginstelling
Een cliënt in een jeugdzorginstelling © Cottonbro/Pexels
De aanpak van de jeugdzorg in Midden-Groningen is niet gestructureerd en in het beleid ontbreekt het aan duidelijke meerjarige doelstellingen. Dat is de conclusie van de Rekenkamer van de gemeente Midden-Groningen, nadat de begrotingen van de afgelopen drie jaar onder de loep zijn genomen.
In Midden-Groningen ontving vorig jaar elf procent van de kinderen, 1900 in totaal, jeugdzorg. Het percentage in Midden-Groningen ligt daarmee hoger dan het Groningse gemiddelde van negen procent. Het budget voor de jeugdzorg in Midden-Groningen is dertig miljoen euro.

Zwabberend beleid

De Rekenkamer van de gemeente constateert dat het jeugdzorgbeleid in Midden-Groningen in de afgelopen drie jaren niet consistent is geweest en steeds weer wordt aangepast.
'Er lijkt geen sprake te zijn van een logische, bestendige of consequente lijn in thema’s en beleidsdoelen voor jeugdzorg. In de drie begrotingsjaren is sprake van wisselende thema’s, wisselende beleidsdoelen, wisselende activiteiten en ook wisselende prestatie-indicatoren (veelal niet concreet). Wij zien ook geen relatie met het realiseren van een concreet strategisch (meerjarig) doel: waar wil de gemeente over enkele jaren staan?', is in het rapport te lezen.

Advies

De Rekenkamer adviseert de raad om een duidelijk en concreet doel te formuleren dat binnen vier jaar is te realiseren. Als voorbeeld wordt de groep van vierhonderd gezinnen genoemd die 75 procent van het jeugdzorgbudget gebruikt. Er wordt voorgesteld om deze groep binnen vier jaar terug te brengen naar driehonderd gezinnen; een verlaging van 25 gezinnen per jaar.
Andere aanbevelingen zijn het kiezen van een consequente beleidslijn en het focussen op een beperkt aantal doelen. Ook wordt geadviseerd de voortgang aan de raad te rapporteren en de jeugdzorg een aparte plek te geven in de begroting, zodat die meer aandacht krijgt.

Gemeente herkent deel kritiek

Het gemeentebestuur zegt een deel van de genoemde verbeterpunten in het rapport te herkennen en stelt voor om hier samen met de gemeenteraad mee aan de slag te gaan. Donderdagavond wordt het rekenkamerrapport besproken in de gemeenteraad.