De stikstofdiscussie: wat klopt wel en wat klopt niet?

Tijdens een eerder protest reden boeren nog wel over de snelweg
Tijdens een eerder protest reden boeren nog wel over de snelweg © De Vries Media
De maatregelen van het kabinet om de stikstofcrisis op te lossen zijn fors. In Groningen moet in sommige gebieden de uitstoot van stikstof met 47 procent omlaag. In andere delen van het land is dit percentage nog veel hoger.
De stikstofmaatregelen worden nodig geacht om de verslechterende kwaliteit van natuurgebieden een halt toe te roepen. Voor een belangrijk deel moet de uitstoot van stikstof worden teruggedrongen door de veestapel flink te laten krimpen. 40 procent van de stikstofuitstoot komt namelijk van de landbouw. Dit heeft tot gevolg dat boeren moeten verhuizen, anders moeten gaan werken of er (al dan niet gedwongen) helemaal mee moeten stoppen. Maar is dat wel reëel?
Waar komt dat besluit vandaan, en is het rechtvaardig? We gaan er uitgebreid op in in een speciale livestream uit 2019. Die plaatsen we vanwege de actuele aanleiding nu opnieuw.

Hoofdpijndossier

Al jarenlang leidt de stikstofcrisis tot hoofdbrekens in politiek Den Haag en tot protesten van boeren. De politiek werd door een uitspraak van de Raad van State in mei 2019 gedwongen om verregaande maatregelen te nemen om de stikstofuitstoot ver terug te dringen om kwetsbare natuur te beschermen. Dit leidt tot grote onzekerheid en frustratie bij boeren, die zich niet gehoord en gewaardeerd voelen en het gevoel dat alleen zij de schuld van de stikstofcrisis krijgen.
De plannen hingen al langer in de lucht, maar zijn nu officieel aangekondigd in kabinet Rutte-IV. Aan de ene kant zijn boeren boos, en is een belangrijk deel van achterban van regeringspartijen VVD, CDA en ChristenUnie niet blij met de plannen. Anderzijds willen natuurorganisaties, ecologen en D66 dat de plannen worden doorgezet.
Het verzet leidde ertoe dat boeren protesteerden bij het huis van minister Van der Wal (Stikstof). Ook was er woensdagavond een protest op de Grote Markt in Stad waarin boeren luid toeterend actievoerden op het moment dat minister Henk Staghouwer van Landbouw in het Forum in gesprek ging met boeren.

Stikstofcrisis: wat klopt wel en niet?

In november 2019 besteedde RTV Noord in een online uitzending uitgebreid aandacht aan de stikstofcrisis, die toen net sinds een half jaar volop in het nieuws was. In deze aflevering ging RTV Noord in gesprek met hoogleraar Ecologie Han Olff en Geesje Rotgers, agrarisch journalist en onderzoeker bij Stichting Agrifact en Stichting Stikstofclaim. Ze gingen met elkaar in discussie over de oorzaak van de stikstofcrisis en wat er wel en niet klopt aan de wetenschappelijke feiten.
Ondanks het feit dat er sinds 2019 veel gebeurd is, herplaatst RTV Noord deze uitzending, omdat de discussie laat zien waarom voor- en tegenstanders van het stikstofbeleid van het kabinet nauwelijks tot elkaar lijken te komen. Het zet de maatregelen van het kabinet in perspectief en maakt duidelijk waarom er onder boeren al jaren zoveel weerstand is.
Omdat de video van Facebook komt, dien je cookies te accepteren.