Spectaculair broedsucces van grutto’s na proef met doden steenmarters

Een steenmarter
Een steenmarter © ANP
Grutto’s in natuurgebied Paddepoel bij de stad Groningen hebben vorig jaar veel meer kuikens kunnen grootbrengen dan in 2020. Het aantal broedparen met jongen steeg van 20 procent naar 91 procent.
Ook in de natuurgebieden Koningslaagte en Winsumermeeden hadden de grutto’s broedsucces, al was de stijging daar iets minder groot dan in Paddepoel.

'Proef geeft duidelijke richting aan'

‘In de drie gebieden hebben we vorig jaar steenmarters gevangen en gedood’, zegt natuurbeheerder Arjan Hendriks van het Groninger Landschap. terwijl hij midden in de Koningslaagte staat. Ongeruste grutto’s vliegen luidruchtig over en insecten zoemen rond zijn hoofd.
Dit is één van gebieden waar de grutto, maar ook andere bedreigde weidevogelsoorten, nestelen. ‘Een proef van één jaar is nog niet voldoende om definitieve conclusies te kunnen trekken’, zegt Hendriks, 'maar het geeft wel een duidelijke richting aan. En de proef wordt de komende jaren voortgezet.’
Een steenmarter rooft een ei uit een nest
Een steenmarter rooft een ei uit een nest © Groninger Landschap

32 marters gedood

‘Uit onderzoek met zenders en cameravallen in 2020 bleek dat de steenmarters veel eieren en kuikens uit nesten roofden’, zegt Hendriks. ‘Daarom hebben we de provincie Groningen toestemming gevraagd om bij wijze van proef steenmarters te mogen vangen en doden, en te onderzoeken wat daarvan het effect is. Dat deden we samen met de boeren van Collectief Groningen West.'
In totaal zijn er tijdens de proef 32 steenmarters gedood. 'Dat doen we door vallen te plaatsen en we werken met een strak protocol. Zo moeten vallen, nadat er een automatische melding komt, binnen acht uur worden leeggehaald. Zogende steenmarters laten we weer vrij. Dat geldt ook voor andere dieren, zoals katten of egels die in een val terechtkomen.’
De grutto ligt aan het infuus
Arjan Hendriks - Groninger Landschap
‘Het is in zekere zin bijzonder dat we ontheffing hebben verleend’, zegt beleidsmedewerker Lennart Zwart van de provincie Groningen, die ook tussen het kruidenrijke gras van de Koningslaagte staat. ‘Dit zijn de eerste gebieden in Groningen waarin we dit doen.’

Biodiversiteit vergroten?

Koningslaagte, Winsumermeeden en Paddepoel zijn als het ware drie eilandjes waarop weidevogels kunnen broeden. In monotone landbouwpercelen met vooral veel gras hebben ze weinig te zoeken. Zou het niet beter zijn om de biodiversiteit te vergroten in plaats van beschermde steenmarters te doden?
‘Dat is helemaal waar’, zegt Hendriks. ‘Maar het duurt te lang voor het zover is. Als we niets doen verdwijnt de grutto. Je zou kunnen zeggen dat de grutto aan het infuus ligt zolang het nodig is.’