Eemskanaal blijft open voor scheepvaart

© Gerrit Draaisma / Archief
GRONINGEN - De voorgenomen stremming van het Eemskanaal deze zomer gaat niet door. Het Eemskanaal zou een week lang gestremd worden in verband met werkzaamheden aan de Berlagebrug.
De Berlagebrug verbindt straks de Sontweg met het Damsterdiep. De Watersportbond heeft heftig geprotesteerd tegen de afsluiting omdat veel plezierjachten er hinder van ondervinden. Gemeente, provincie en aannemer hebben nu een andere manier gevonden om aan de brug te werken.
Het Eemskanaal maakt deel uit van de zogenaamde staande-mast-route, veel pleziervaart met een kruiphoogte boven de 3,50 meter gebruikt de route om snel en relatief veilig in Duitsland en Denemarken te komen. Enig alternatief voor deze schepen, als het Eemskanaal zou worden afgesloten, is om via Lauwersoog 'naar buiten' te gaan. Maar dan moest er een aanmerkelijk langer stuk over zee worden gevaren als men koers wilde zetten richting Duitsland of Denemarken.