Onderhoud sportvelden Oldambt komt bij clubs zelf te liggen

Het sportpark van vv Heiligerlee
Het sportpark van vv Heiligerlee © Merijn Slagter/RTV Noord
De verantwoordelijkheid voor het jaarlijkse onderhoud van de sportvelden in de gemeente Oldambt komt vanaf volgend jaar volledig bij de clubs te liggen. Reden is dat de gemeente de broekriem flink moet aanhalen. De sportvoorzieningen blijven daarbij niet buiten schot.
Vanaf 2023 wil de gemeente structureel 650.000 euro per jaar besparen. Voor dit jaar gaat het om een bezuiniging van 120.000 euro op het (groot) onderhoud van de sportvelden. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld het beluchten, bemesten, verticuteren en inzaaien van gras.

Ondersteuning in overgangsfase

Dit jaar springt de gemeente financieel nog bij en krijgen de clubs nog hulp, bijvoorbeeld door hun inzage te geven in de omvang en prijzen van het onderhoud. Ook attendeert de gemeente de clubs op beschikbare overheidsregelingen, zoals subsidies. Maar vanaf 2023 worden de Oldambster clubs helemaal zelf verantwoordelijk voor het onderhoud aan hun velden.
Het beschikbare geld wordt nu niet eerlijk verdeeld
Erich Wünker - sportwethouder Oldambt

Gelijke monniken, gelijke kappen

Het college wil bovendien de afspraken met sportverenigingen gelijktrekken. Volgens de gemeente zijn er nu verenigingen die vier keer meer geld ontvangen dan andere clubs, ook al zijn ze even groot. Dit komt omdat oude afspraken met de voormalige gemeenten die bij de herindeling in 2010 zijn opgegaan in Oldambt, nog altijd worden gerespecteerd.
'Daar stoppen we mee, want het beschikbare geld wordt zo niet eerlijk verdeeld', meent sportwethouder Erich Wünker. Hij wil dat straks alle verenigingen gelijk worden behandeld.
De tribune van voetbalvereniging BNC in Finsterwolde
De tribune van voetbalvereniging BNC in Finsterwolde © Merijn Slagter/RTV Noord

Meer zelfredzaamheid

Het idee dat de clubs hun veldonderhoud zelf moeten doen, komt niet uit de lucht vallen. In 2019 besloot de gemeenteraad dat er bezuinigd kan worden door meer 'zelfredzaamheid' bij de clubs.
Maar nadat verenigingen aangaven dat ze zich grote zorgen maken over hoe ze dat financieel moeten realiseren, trok de gemeente eenmalig 60.000 euro uit om voor dit jaar nog samen met de verenigingen groot onderhoud in te kopen.

Niet bang voor kaalslag

De gemeente zegt niet te vrezen voor een kaalslag onder de sportverenigingen en wijst erop dat een aantal clubs zelf al aan de slag is gegaan met plannen voor een omni-sportaccommodatie. Op zo'n sportpark maken clubs gebruik van dezelfde accommodatie. Op die manier kunnen ze ook de kosten voor het onderhoud van de gebouwen en de velden delen.
'De gemeente is daar blij mee, want zo kunnen alle inwoners veilig, gezond en met plezier blijven sporten', stelt wethouder Wünker.
De ingang van het sportpark van voetbalvereniging MOVV in Midwolda
De ingang van het sportpark van voetbalvereniging MOVV in Midwolda © Merijn Slagter/RTV Noord

Sporthallen of zwembaden dicht?

Vanwege de bezuinigingen liet de gemeente eerder al weten dat het niet ondenkbaar is dat één of meerdere gemeentelijke sporthallen of zwembaden moeten worden gesloten. Na de zomer komt hierover duidelijkheid: het college legt dan een voorstel voor aan de raad.