Delegatie gemeenteraad Westerwolde naar Den Haag voor gesprek over Ter Apel

Het aanmeldcentrum in Ter Apel
Het aanmeldcentrum in Ter Apel © Jos Schuurman/FPS
Een delegatie van de gemeenteraad en het college van b en w van de gemeente Westerwolde brengt dinsdag een bezoek aan de Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid. Ze willen met de commissieleden in gesprek over de langdurige problemen rondom het aanmeldcentrum in Ter Apel.
De delegatie bestaat onder andere uit de fracties van Gemeentebelangen, PvdA, CDA, VVD en Ecologisch Alternatief.
De aanleiding van het bezoek is de aanhoudende onrust rondom het aanmeldcentrum en de overlast voor inwoners en ondernemers van het gebied.

Draagvlak onder druk

In een persbericht schrijft de gemeente: 'Inwoners worden geconfronteerd met vernielingen, diefstal en intimidatie. Ondernemers zijn dagelijks de dupe van winkeldiefstallen. Medewerkers van het COA, IND, beveiliging en het openbaar vervoer raken oververmoeid en ook de vluchtelingen hebben te lijden onder de slechte omstandigheden waarin zij verblijven.'
De gemeente geeft aan dat, door de aanhoudende problemen, het draagvlak voor de opvang ernstig onder druk is komen te staan.
'De fracties willen de commissieleden vragen zich sterk te maken voor een aantal maatregelen om de problematiek rond de asielopvang te verminderen', aldus de gemeente. Het gaat in totaal om tien maatregelen.

Meer aanmeldcentra

Zo willen de fracties dat er een sobere opvang, gesloten of semi-gesloten, komt voor kansarme asielzoekers, minimaal twee aanmeldcentra in het land en extra financiële middelen voor de inzet van extra boa's..
Daarnaast moet fraude plegen in de asielprocedure strafbaar worden en moet de staatssecretaris aanwijsbevoegdheid krijgen, waardoor hij gemeenten kan verplichten asielzoekers op te vangen. Daarnaast willen de fracties dat de reprimanderegeling (geen strafzaak of vervolging bij een eerste misdrijf) niet toegepast wordt in Ter Apel.