Eemsdelta wil afvalsysteem diftar invoeren

Afval in afvalzakken
Afval in afvalzakken © ANP
Het college van de gemeente Eemsdelta wil per 1 januari 2023 het zogeheten afvalsysteem diftar invoeren. Inwoners betalen dan naar de hoeveelheid restafval die ze per kilo aanbieden en het aantal keren dat ze hun grijze afvalcontainer laten legen.
Na een gemeentelijke herindeling heeft de nieuwe gemeente twee jaar de tijd om de verschillende beleidsregels van de oude gemeenten gelijk te trekken.
'Voor de afvalinzameling betekent dit dat per 1 januari 2023 één systeem in Eemsdelta geldt', aldus de gemeente.

Diftar in Loppersum

Volgens wethouder Meindert Joostens kiest het college van burgemeester en wethouders voor diftar zoals dat in de voormalige gemeente Loppersum reeds wordt gebruikt.
'We willen de hoeveelheid restafval uit huishoudelijk afval per inwoner verminderen en afval scheiden nog meer stimuleren. Diftar heeft een duidelijk effect op het verlagen van de hoeveelheid restafval, wat ook de doelstelling van de rijksoverheid is. Daarnaast zorgt het afvalsysteem ervoor dat inwoners nog bewuster omgaan met het scheiden van huishoudelijk afval. In de grijze container zit nog te vaak gft-afval.'

Dertig kilo restafval per jaar

De doelstelling van het rijk is dat in 2025 een inwoner dertig kilo restafval per jaar aanbiedt. In 2020 was dit in de voormalige gemeenten van Eemsdelta veel meer: 164 kilo (Appingedam), 153 kilo (Delfzijl) en 96 kilo (Loppersum).
Bij diftar is sprake van verschillende tarieven. Inwoners betalen een vast tarief (vastrecht). Daarnaast betalen inwoners voor elke kilo restafval die ze aanbieden én voor iedere keer dat ze hun grijze afvalcontainer laten legen. In het vastrecht worden onder andere de kosten voor de inzameling en de verwerking van groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) en de papier-, textiel- en glasinzameling opgenomen.

Grofvuil

Volgens het college komen er voorzieningen bij hoogbouw, zodat bewoners hun gft-afval niet meer bij het restafval hoeven te doen. Voor het laten ophalen van grof huishoudelijk afval en grof groen afval aan huis worden kosten in rekening gebracht. Huishoudens mogen drie keer per jaar gratis grof huishoudelijk afval naar het Afvaloverslagstation Kloosterlaan in Farmsum en naar de milieustraat in Usquert brengen.

Papiercontainer

Om de hoeveelheid papier in restafval te verminderen krijgen inwoners van de voormalige gemeente Loppersum een papiercontainer. Inwoners van de voormalige gemeenten Delfzijl en Appingedam hebben al een papiercontainer.

Luierinzameling

In de voormalige gemeente Loppersum is bij de kinderdagverblijven in Middelstum en Loppersum een voorziening voor de inzameling van luiers. Een dergelijke voorziening komt bij kinderdagverblijven in de gemeente Eemsdelta. Hier kunnen zowel inwoners als ouders van kinderen die gebruikmaken van het kinderdagverblijf luiers aanbieden.
De gemeenteraad moet op 13 juli nog instemmen met het voorstel van het college.