Minister Kuipers prijst Lifelines onderzoek, praat niet over kinderhartchirurgie

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is onder de indruk van de onderzoekresultaten van het bevolkingsonderzoek Lifelines ten tijde van de coronapandemie. Kuipers zei dat woensdagmiddag tijdens een werkbezoek aan het UMCG in Groningen waar werd gesproken over de lessen die kunnen worden geleerd uit die periode.
Uit het onderzoek van Lifelines blijkt dat een aanzienlijk deel van de mensen die een coronabesmetting oploopt en in eerste instantie last heeft van lichte klachten, toch langdurig last kan houden van die klachten. Het onderzoek wees uit dat ongeveer één op de acht mensen last houdt van één of meer klachten.
'Het is een buitengewoon belangrijk onderzoek. Niet alleen voor Nederland, maar ook internationaal', zei Kuipers, die vervolgens niet alleen het ziekenhuis complimenteerde met de onderzoeksresultaten, maar ook alle deelnemers aan het onderzoek bedankte.
Lifelines-onderzoek
Het langlopende en grootschalige bevolkingsonderzoek in het Noorden doet onderzoek naar de gezondheid van 167.000 deelnemers. Dit gebeurt door het verzamelen van medische informatie en vragenlijsten. Ook tijdens de coronaperiode werd er aan patiënten gevraagd hoe het mentaal en fysiek met ze ging.

In gesprek met verpleegkundigen

Tijdens de bijeenkomst ging Kuipers met verschillende verpleegkundigen in gesprek over het werk tijdens de coronapandemie. Hoe hebben de verpleegkundigen die tijd beleefd? En wat ging er goed en minder goed?
Yvet Koolhof is een van de verpleegkundigen die met Kuipers sprak. Normaal werkt ze op de afdeling orthopedie en de afdeling plastische chirurgie, maar gedurende de pandemie werd die afdeling regelmatig omgetoverd tot corona-afdeling.
'Als verpleegkundige krijg je te horen dat je acht of 24 bedden moet draaien en je moet er maar gelijk staan. Ik denk dat het voor de minister handig is om te horen: wat doet het met de verpleegkundige zelf?
Kuipers in gesprek met verpleegkundigen van het UMCG
Kuipers in gesprek met verpleegkundigen van het UMCG © Jeroen Willems/RTV Noord

'Sorry, dat ik die patiënten naar jullie toestuurde'

Kuipers luistert aandachtig naar Koolhof en haar collega's en biedt al grappend zijn excuses aan voor de covidpatiënten die hij eerder, vanuit zijn vorige functie als voorzitter van Landelijk Netwerk Acute zorg, doorstuurde naar het ziekenhuis in Groningen. De verpleegkundigen moeten om zijn grap lachen en zijn tevreden over het gesprek. Tot slot gaan ze met Kuipers op de foto voor hun eigen Instagramaccount.
'Ik denk dat de minister zich heel goed in ons kon verplaatsen en ook kon zien hoeveel impact het op ons heeft gehad en nog heeft. Er is nog steeds een angst dat we weer covid moeten draaien en dat het weer op gaat spelen', zegt Koolhof.

Paarse krokodil

De paarse krokodil tijdens het bezoek van de minister was het centrum voor kinderhartchirurgie dat op de nominatie staat om gesloten te worden. Overal in het ziekenhuis hangen stickers en posters die pleiten voor behoud van het centrum in Groningen. Kuipers heeft ze ook gezien, maar hij wil er niets over kwijt.
'Nee, daar kom ik nu niet voor, dus daar hebben we het niet over gehad', zegt Kuipers. 'Wat er nu gebeurt is een onderzoek door de Nederlandse zorgautoriteit, die kijkt naar al deze centra in het land. Ik verwacht de resultaten daarvan na de zomer', besluit Kuipers.
Minister Kuipers prijst Lifelines onderzoek over corona