Boerenbedrijven mogen toch uitbreiden

GRONINGEN - Kleine boerenbedrijven in de provincie Groningen mogen toch uitbreiden van het provinciebestuur. Op verzoek van provinciale staten is het nieuwe provinciaal omgevingsplan aangepast, waardoor uitbreiding mogelijk is.
Het gaat om tientallen gemengde bedrijven, die vorig jaar door het nieuwe omgevingsplan op slot zijn gezet.
De boeren trokken aan de bel. Ze vonden dat ze te weinig ruimte kregen voor een uitbreiding van de pluimvee- of varkenshouderij die ze als nevenactiviteit runnen. Die beperking was bovendien in tegenspraak met het Rijk, dat de kleine boerenbedrijven juist stimuleerde om hierin te investeren.
De provincie Groningen heeft de regels nu aangepast, maar benadrukt wel dat nieuwe, grote boerenbedrijven niet welkom zijn.