Toezichthouder: ‘Tempo versterking onvoldoende, moet drie keer sneller’

Theodor Kockelkoren van Staatstoezicht op de Mijnen
Theodor Kockelkoren van Staatstoezicht op de Mijnen © SodM
De voortgang van de versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied is nog altijd ruim onvoldoende. De versterking van huizen moet drie keer zo snel, waarschuwt het Staatstoezicht op de Mijnen opnieuw. Alleen dan kan het doel gehaald worden om in 2028 klaar te zijn met de hele versterkingsopgave.
Het Staatstoezicht op de Mijnen is in zijn jaarlijkse rapportage over de versterkingsoperatie wederom kritisch op de voortgang. ‘De veiligheid van de inwoners van Groningen is in de huidige situatie onvoldoende geborgd’, schrijft de toezichthouder.

Gaswinning per definitie onveilig

Eind vorig jaar trok inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren van het SodM ook al aan de bel in een interview met RTV Noord. Door de te trage versterkingsoperatie is gaswinning in Groningen volgens het Staatstoezicht op de Mijnen dan ook per definitie onveilig. ‘Er is op dit moment geen veilig niveau van winning, gelet op de situatie in de regio.’
Er voltrekt zich een onzichtbare crisis in Groningen
Theodor Kockelkoren, baas SodM
Sinds de start van de versterkingsoperatie zijn zo’n 2500 huizen versterkt of gesloopt en herbouwd, waarvan ongeveer 650 in het afgelopen jaar. De Nationaal Coördinator Groningen verwacht dat er ongeveer 13.000 adressen versterkt moeten worden. Met het huidige tempo is 2028 onhaalbaar. ‘Dat moet met een factor drie omhoog’, zegt de toezichthouder.

Onzichtbare crisis

‘Er voltrekt zich een onzichtbare crisis in Groningen, zegt Kockelkoren. ‘Het is daarom makkelijk om de onveiligheid in Groningen te onderschatten. De stress, ellende en gezondheidsproblemen vinden veelal achter de voordeur plaats.’
‘Dodelijke slachtoffers als gevolg van een zware aardbeving zijn gelukkig nog niet voorgekomen, maar de kans daarop is nog steeds te hoog. Dus zowel voor veiligheid van huizen als voor de gezondheid van de bewoners, is het noodzakelijk het tempo van de versterking fors op te voeren.’

Drie op de vijf alsnog versterkt

Een van de maatregelen die is genomen om de versterkingsoperatie sneller af te ronden, is het herbeoordelen van huizen. Dit in de hoop dat een doorrekening met nieuwe normen de huizen al ‘veilig’ zou verklaren. Maar in de praktijk valt dat tegen, want drie op de vijf huizen hebben ook na een herbeoordeling nog steeds versterkingsmaatregelen nodig.
Van de huizen die de afgelopen jaren al zijn beoordeeld, maar nog niet zijn versterkt, is een groot deel beoordeeld op basis van oudere normen voor aardbevingsbestendig bouwen. Die gingen nog uit van een hogere gaswinning in Groningen. Mensen die het aanging, konden een herbeoordeling aanvragen met de nieuwe normen. Van de 134 adressen die intussen herbeoordeeld zijn, waren er 52 direct op norm. De 82 anderen moeten nog steeds versterkt worden.

Inspecties en beoordelingen wel op tempo

Er is ook goed nieuws, meldt het SodM. Het tempo van het inspecteren van huizen en beoordelen op veiligheid is afgelopen jaar voldoende omhoog gegaan. Het doel is om eind 2023 alle huizen geïnspecteerd en beoordeeld te hebben. Dat doel is volgens de toezichthouder wel haalbaar.
‘Dat is belangrijk omdat bewoners na een beoordeling niet meer in onzekerheid leven over de (on)veiligheid van hun woning’, zegt het SodM.