Subsidie voor het maken van kaas op Schiermonnikoog

De boeren op Schier gaan hun eigen kaas maken
De boeren op Schier gaan hun eigen kaas maken © ANP
De nieuwe zuivelcoöperatie op Schiermonnikoog krijgt 1 miljoen euro van de provincie Fryslân voor het verwerken van de zuivel van de eilander veehouders.
Door de bijdrage kunnen de boeren kaas maken op het eiland. De provincie draagt bij in de bouwkosten van een zuivelhoeve.

Perspectief voor landbouw

De bijdrage komt voort uit de overeenkomst die het Rijk en de provincie in september vorig jaar hebben gesloten met de melkveehouders op Schier. Daarin zijn afspraken gemaakt over het verbeteren van de natuur, het landschap en de biodiversiteit. Daarnaast willen de partijen dat er perspectief komt voor de landbouw.

Stikstofreductie

De melkveehouders op Schiermonnikoog, Vereniging Natuurmonumenten, de gemeente Schiermonnikoog, de provincie Fryslân, het Rijk en de agrarische natuurvereniging Waddenvogels hebben een plan bedacht waarbij de melkveestapel met 38 procent wordt gereduceerd. Dit leidt tot een stikstofvermindering in het Natura 2000-gebied dat Schier is. Het inkomen dat de melkveehouders hiermee verliezen, wordt gecompenseerd door een hogere melkprijs en door kaas te maken van de eigen melk.
Het is de bedoeling dat de productie van de eilandkaas in 2024 van start gaat.