Opinie: 'Over welke bruggen mogen Pekelders nog serieus meepraten?'

Aan een brug hangt een spandoek voor de demonstratie
Aan een brug hangt een spandoek voor de demonstratie © Erik Blaauw
Voor mij was het een teleurstellende informatieve raadsvergadering op 21 juni. Want u, raadslid van Samen voor Pekela (SVP), SP en PvdA, blijft bij uw standpunt dat er een goed besluit over de bruggen is genomen in december 2021: de sluiting van 21 bruggen en behoud van 13 bruggen.
Dit is een ingezonden opiniestuk dat we doorplaatsen. Anneke Duit is oud-wethouder van gemeente Pekela namens GroenLinks. In 2015 stopte ze in die rol. Deze brief stuurt ze vandaag als inwoner aan het Pekelderdiep naar de coalitieleden van de gemeente en RTV Noord.
De enquête van Bruggen Belang Pekela, de grote opkomst bij de demonstratieve optocht, in zeer korte tijd georganiseerd, legt u daarmee naast u neer. Dat er een brede en diverse vertegenwoordiging van de Pekelder bevolking mee heeft gedaan heeft ook niet bij u geleid tot een heroverweging. Het bevaarbaar houden van het Pekelder diep is leidend voor u, ten koste van 21 bruggen.
Misschien kost zo'n participatiebureau wel het onderhoud van 1 of 2 bruggen
Anneke Duit, inwoonster Pekela
Als inwoner van Pekela ben ik teleurgesteld in u. Het is overduidelijk dat er in december een ondoordacht en overhaast besluit genomen is. Ook het college en uzelf vinden dat, want niet voor niets gaan er nu, pas na het besluit, nog allerlei onderzoeken plaatsvinden, onder andere naar de verkeersbewegingen en drukte op de huidige bruggen en de consequenties van sluiting van 21 bruggen.
Wat betekent meer verkeer bijvoorbeeld voor de bermen aan landszijde? Welke extra onderhoudskosten zijn daar straks mee gemoeid als er maar 13 bruggen over zijn? Dergelijke onderzoeken hadden natuurlijk voor het raadsbesluit al plaats moeten vinden. Ook komen er nu in allerijl informatiebijeenkomsten voor inwoners en een participatietraject. Ook dit had voor het besluit aan moeten gebeuren natuurlijk. Nu worden een dure projectleider en een participatiebureau ingehuurd om dit te doen. Die kosten veel geld voor een gemeente met een kleine beurs, misschien wel het onderhoud van 1 à 2 extra bruggen.
Over welke bruggen en aantallen mogen wij inwoners dan nog serieus meepraten?
Anneke Duit, inwoonster Pekela
En waarover mogen wij inwoners straks meepraten vraag ik u? Over alle 13 bruggen, zoals wethouder van Mannekes zei? Dat lijkt mij niet realistisch, want van 8 bruggen ligt het voor de hand dat zij moeten blijven vanwege verkeerstechnische redenen. Mogen we dus nog meepraten over 5 bruggen? Of eigenlijk maar over 2 tot 3 bruggen? Want gonst het niet vanuit collegeleden en raadsleden naar individuen in dit dorp dat er natuurlijk bruggen blijven in Boven Pekela? En misschien ook wel bij de bakker?
Als inwoner snap ik en velen met mij dat er in Boven Pekela minstens 3 tot 4 bruggen moeten blijven en eigenlijk bij de bakker ook en bij het Dollardcollege en Doorsnee. Dan zijn opgeteld alle 13 bruggen en nog meer toch al vergeven? En dan valt er toch niets meer te participeren? Maar horende doof blijft u, meneer Lex Kupers van SVP zeggen dat er een brede participatie moet gaan komen. Mijn vraag aan u: over welke bruggen en aantallen mogen wij inwoners dan nog serieus meepraten? Of is het een wassen neus, deze aangekondigde participatieronde?
Op de bruggen in Pekela hangen protestdoeken
Op de bruggen in Pekela hangen protestdoeken © Marco Grimmon/RTV Noord
Als geen ander begrijp ik dat het budget leidend is. U heeft als raad jaarlijks € 500.000,- beschikbaar gesteld voor de bruggen en beschoeiingen, waarvan € 357.000,- voor maximaal 13 bruggen. Dat is veel geld voor Pekela, omdat, zoals u weet, er in de gemeentelijke begroting maar weinig vrij te besteden budget beschikbaar is. Het lijkt mij realistisch om te denken dat er dan geen financiële ruimte is om nog meer bruggen in stand te houden.
Goedkoper aanbesteden, zoals de wethouder zei, is natuurlijk in deze tijd ook niet realistisch. We weten allemaal dat de kosten behoorlijk stijgen en al zijn gestegen. En dan is het nog onduidelijk wat er aan extra kosten gaat komen als alle onderzoeken zijn gedaan. Het lijkt mij eerder de vraag of het huidige vastgestelde budget, met mogelijk extra kosten na onderzoek, wel toereikend is voor 13 bruggen? Wat denkt u?
Volgens de SP kost een subsidieaanvraag wel 2 jaar tijd. Nou, die tijd hebben we wel
Anneke Duit, inwoonster Pekela
En dan de zorgen van u over de kwaliteit van het water van het Pekelderdiep, de ziel en ader van het dorp. Volgens u, meneer Mans Siegers van de SP, wordt het Pekelderdiep een smalle dichtgegroeide sloot als er geen boten meer doorgaan. Maar is dat echt zo? Van boeren die als geen ander weten hoe je sloten schoonhoudt hoor ik dat op eenvoudige wijze een dichtgegroeid Pekelderdiep voorkomen kan worden. Is dit eigenlijk wel eerst door u als raad onderzocht? Weet u wat het kost om het Pekelderdiep op een andere manier schoon te houden dan met de beweerde 150 bootjes?
Meer of alle bruggen behouden en toch een bevaarbaar Pekelderdiep? Dat is onbetaalbaar zegt u en kost zo’n 1 miljoen per jaar volgens de wethouder van Mannekes. Maar bent u al serieus op zoek gegaan naar extern geld; subsidies van provincie, Europa, waterschap, recreatieschap?
Wanneer het Pekelderdiep onderdeel is van een grotere vaarroute, dan kunnen andere belanghebbenden er toch ook aan gaan mee betalen? Volgens u, meneer Siegers van de SP kost het doen van een subsidieaanvraag wel 2 jaar tijd. Nou, deze tijd hebben we zeker wel, want vooralsnog gaat er nog geen brug uit en nog geen boot door. Pas in 2025 zou het Pekelder diep weer bevaarbaar zijn. Tot die tijd kunt u ook alle bruggen vastleggen en alleen noodzakelijk onderhoud verrichten. Met het geld van derden kan het Pekelder diep op termijn weer bevaarbaar worden en zijn de bruggen behouden. Direct een subsidiescout aan de slag laten gaan, zou ik zeggen.
Tot slot, Is het nu zo moeilijk voor u, raadsleden van coalitiepartijen SVP, SP, PvdA om terug te komen op een besluit? Is dat zo erg? Voelt het voor u misschien als gezichtsverlies? Misschien een ego- kwestie? En zet u nu uw hakken in het zand, zogenaamd onverstoorbaar? Bent u kortom doof voor de grote beweging vanuit de Pekelder bevolking? De oppositiepartijen hebben lef getoond, zij durven te luisteren. Nu u nog!
Anneke Duit