Lelylijn krijgt gezamenlijke werkorganisatie

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincies Groningen, Drenthe en Friesland richten een gezamenlijke werkorganisatie op om het onderzoek naar de Lelylijn in goede banen te leiden. Commissaris van de Koning René Paas vindt het een belangrijke stap.
Volgens de deelnemers betekent de oprichting van de werkorganisatie een nieuwe fase in de uitwerking van de plannen voor de Lelylijn. De nieuwe treinverbinding moet Lelystad verbinden met Groningen en Leeuwarden, waarmee de reistijd tussen de Randstad en Noord-Nederland wordt verkort.

'Nu concreet aan de slag'

De gezamenlijke werkorganisatie gaat het onderzoek naar de lijn coördineren. In dat onderzoek gaat het bijvoorbeeld om een voorkeursvariant te bepalen. Ook worden kosten, draagvlak en financieringsbronnen in kaart gebracht. Volgens staatssecretaris Vivianne Heijnen worden in het onderzoek bewoners, belanghebbenden en andere regionale overheden betrokken.
'Ik vind het ontzettend mooi dat we nu concreet aan de slag gaan met de plannen voor de Lelylijn. Zoals bij elk bouwproject, is de fase waarin het plan vorm krijgt en wensen onderzocht worden net zo belangrijk als de bouw zelf. We pakken dat samen met de regio voortvarend aan en willen ook graag de inwoners van de Noordelijke provincies betrekken bij dit proces', aldus de staatssecretaris.

'We houden de vaart er in'

De Friese gedeputeerde Avine Fokkens gaat ervan uit dat de werkorganisatie het traject op stoom houdt om de Lelylijn daadwerkelijk te kunnen aanleggen. 'Met deze vervolgstappen voor de Lelylijn houden we de vaart erin en daar ben ik blij mee. We hebben een voorkeursvariant nodig, net als financiering, en vervolgens de daadwerkelijke realisatie. Daar moet het naartoe.'
Commissaris van de Koning René Paas laat zich ook niet onbetuigd: 'Voor Noord-Nederland is dit weer een belangrijke stap in de integrale aanpak van de nationale opgaves, zoals de woningbouwopgave en het vergroten van de brede welvaart. Hierbij zullen we ook nadrukkelijk onze inwoners vragen om met ons mee te denken. Deze opgave is immers van en voor ons allemaal.'

Drie miljard is niet genoeg

In het coalitieakkoord van het kabinet is afgesproken dat er drie miljard euro wordt gereserveerd voor de Lelylijn. Dat is niet genoeg voor de aanleg, maar er wordt van uitgegaan dat de regio's en de Europese Unie zelf bijdragen. Begin juni heeft Nederland bij de Europese Commissie aangegeven dat de Lelylijn moet worden opgenomen in het TEN-T netwerk (het Trans-Europese Transportnetwerk). Het kabinet gaat ervan uit dat dat lukt.
Opname van de Lelylijn in dit netwerk is belangrijk, omdat het project daarmee ook in aanmerking komt voor subsidies uit de Connecting Europe Facility. Dat is een Europees fonds dat subsidies verstrekt aan projecten die zorgen voor betere transportverbindingen tussen lidstaten.