Coalitieakkoord Pekela: inzet op jeugd, gezondheid en tóch drie wethouders

Burgemeester Jaap Kuin, Reiny Kuiper, Ellen van Klaveren en Lex Kupers
Burgemeester Jaap Kuin, Reiny Kuiper, Ellen van Klaveren en Lex Kupers © Marco Grimmon/RTV Noord
De besturende partijen in Pekela hebben vrijdagmiddag hun plannen voor de komende jaren gepresenteerd. Daarin is veel aandacht voor onder andere de Pekelder jeugd, de gezondheid van alle inwoners en ‘Pekela als verborgen parel’.
Verder valt op dat Pekela het tóch gaat doen met drie wethouders, terwijl in het verleden is afgesproken dat dat er twee zouden zijn. De gemeente wilde op die manier geld besparen.

Coalitieakkoord

Samen voor Pekela, de SP en de PvdA vormen de coalitie in de gemeente Pekela. Daar horen kakelverse wethouders bij. Langstzittende wethouder Hennie Hemmes (SP) wordt opgevolgd door Ellen van Klaveren, de stoel van wethouder Jaap van Mannekes wordt ingenomen door Lex Kupers en de PvdA levert Reiny Kuiper. Burgemeester Jaap Kuin maakt het college compleet.
Zij hebben hun plannen voor de komende jaren op papier gezet. Dit artikel is een greep uit de meest opvallende punten. Het hele coalitieakkoord zal later op de website van de gemeente terug te vinden zijn.

Pekela een verborgen parel

De partijen zijn lyrisch over hun eigen gemeente: ‘Het is een prachtige omgeving om te wonen. Met een strategische ligging, goede voorzieningen en veel groen. Een verborgen parel, die wij beter voor het voetlicht gaan brengen.’
Hoe? Er wordt in elk geval ingezet op meer woningen bouwen. Het liefst zo’n 250 extra in de komende jaren. Dat zijn zowel koop- als huurwoningen. ‘Pekela ligt op een strategische plek, dat willen wij meer gebruiken. In omliggende plaatsen is een tekort aan woningen, bij ons is de ruimte.’ De partijen hopen dat dat er ook voor zorgt dat meer jongeren in de gemeente blijven of komen wonen.
Wij gaan voor meer gezonde jaren in Pekela
Coalitiepartijen Samen voor Pekela, SP en PvdA in het coalitieakkoord
Nieuwe Pekela ondergaat de komende jaren een transformatie. De partijen: 'In Nieuwe Pekela verdienen de kwaliteit van wonen en leefbaarheid een impuls. Wij kiezen voor een pragmatische, gebiedsgerichte aanpak, waarbij de uitvoering zo snel mogelijk van start gaat.’ Er wordt onder andere gekeken naar het aanpakken van het centrum en het gebied daaromheen.
Pekela onderzoekt ook hoe zij verder kan verduurzamen, maar inwoners hoeven niet bang te zijn dat zij straks uitkijken op hoge windmolens (voor zover dat nog niet het geval is met het windpark Meeden). Hoge windturbines in Pekela zijn volgens de partijen ‘onbespreekbaar’.

Uitdagingen

De gemeente staat ook voor grote uitdagingen. ‘Wij weten dat de levensverwachting in Pekela aanzienlijk lager is dan gemiddeld in Nederland. Gezond eten, omgaan met alcohol en roken, dat zijn zaken die wij willen bevorderen. Wij gaan voor meer gezonde jaren in Pekela.’
Dat beleid moet ook op scholen doorgevoerd worden als het aan de partijen ligt. ‘Kinderen in Pekela hebben een relatief groot risico om met een achterstand aan hun schoolloopbaan te beginnen. Wij willen alle kinderen een goede basis meegeven’, leggen zij uit.
Hoe? ‘In en rond de schooltijden in het basisonderwijs maken we meer werk van bewegen, gezonde voeding, natuureducatie en andere zaken. Het gaat om onderwerpen die naast het reguliere onderwijsprogramma kinderen versterken in hun persoonlijke ontwikkeling en vaardigheden. Hierdoor krijgen alle kinderen de kans om talenten te ontdekken, ongeacht de kansen van huis uit.’

Drie wethouders

Dan nog die drie wethouders. Pekela staat er financieel gezien positief voor, maar heeft in het verleden op papier gezet dat zij het in de toekomst wil doen met maximaal twee wethouders. Een wethouder staat voor zo’n 80.000 op papier. Dat is overigens niet het salaris van een wethouder, maar de totale kosten voor een wethouder in een kalenderjaar.
Pekela wilde dat bedrag vrijspelen, maar komt daar klaarblijkelijk toch van terug. De reden: er hing jarenlang een mogelijke herindeling met Veendam en Stadskanaal boven het hoofd. Daarom maakte de gemeente geen nieuw beleid; zij gingen immers toch samen één gemeente vormen waarbij dat automatisch zou moeten gebeuren.
Maar die herindeling is van de baan en dus moet Pekela nu zelf haar beleid aanpassen. Op nagenoeg alle onderwerpen, geven de wethouders aan. Omdat er volgens hen zoveel moet gebeuren, vinden zij het logisch om het met drie wethouders te doen. Dat heeft overigens niet tot gevolg dat ergens nog structureel 80.000 euro vandaan gehaald moet worden: dat geld is al beschikbaar.