Emigratie geen optie meer voor boeren

GRONINGEN - Boeren emigreren niet meer. Emigratie levert de boeren niet langer een beter bestaan op en het is bovendien steeds lastiger om de boerderij in Nederland te verkopen.
Tot die conclusie komt Arend Otten, makelaar in agrarisch onroerend goed. De afgelopen jaren heeft hij tientallen boeren geholpen bij hun vertrek naar bijvoorbeeld Canada. Die tijd is voorbij, zegt Otten, vooral omdat de verkoop van een melkquotum niet meer zoveel oplevert en de prijzen in Canada juist zijn gestegen. Emigreren naar Oost-Europese landen of Frankrijk raadt Otten af: integreren is daar erg lastig.