Stijging muskusrattenvangst in Groningen

GRONINGEN - In onze provincie zijn, in tegenstelling tot de rest van het land, het afgelopen jaar honderden muskusratten meer gevangen dan het jaar er voor. De Groningse rattenvangers vingen in 2009 24.245 dieren.
Het jaarverslag van het Landelijk coördinatiecentrum Muskusrattenbestrijding meldt dat het aantal gevangen ratten al sinds 2005 aan het dalen is, maar dat geldt dus niet voor de provincie Groningen. In Groningen zijn dus eigenlijk nog steeds teveel van deze dieren. Of er simpelweg veel ratten in onze provincie zijn of dat het relatief hoge aantal te wijten is aan de kwaliteiten van de Groningse rattenvangers is niet duidelijk.
De muskus- en beverratten worden gevangen omdat ze overstromingen kunnen veroorzaken doordat ze gaten in waterkeringen graven. Veel ratten worden gevangen in zogenaamde verdrinkingsvallen. Deze methode is inmiddels tot op Europees niveau onderwerp van discussie. Om onnodig dierenleed te voorkomen wordt er in Nederland actief gezocht naar diervriendelijker alternatieven.