Arts wachtte niet te lang met coronapatiënt (79) naar ziekenhuis sturen

Een leeg bed op een Covid afdeling
Een leeg bed op een Covid afdeling © ANP
Een arts van de revalidatieafdeling van De Brink in Groningen-stad hoefde een 78-jarige patiënt met corona niet direct naar het ziekenhuis te sturen. Het verwijt dat ze daarmee te lang gewacht heeft, is door het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg afgewezen.
De patiënt overleed op 4 april 2020 in het ziekenhuis aan de gevolgen van deze corona-infectie. Het was haar dochter, die naar eigen zeggen dagenlang de specialist ouderengeneeskunde bleef vragen haar moeder naar het ziekenhuis te sturen, die naar het tuchtcollege stapte. Haar moeder was op de revalidatie-afdeling gekomen na het plaatsen van een stent.

Een van de eerste gevallen

Daar kreeg ze vanaf 5 maart benauwdheidsklachten, waarna uiteindelijk op 30 maart een coronatest werd gedaan. Het was aan het begin van de coronapandemie in ons land en de vrouw bleek een van de eerste coronagevallen in Groningen.

Eerder naar het ziekenhuis?

Had de patiënt eerder naar het ziekenhuis gemoeten omdat ze daar betere zorg had gekregen? Het tuchtcollege oordeelt dat de specialist ouderenzorg zich heeft gehouden aan de toen geldende protocollen.
Op grond van de zogeheten 'triagecriteria' zag zij, op grond van de klachten van de patiënt, geen reden de vrouw naar het ziekenhuis te sturen. Het tuchtcollege acht dit handelen 'verdedigbaar' en daardoor 'niet tuchtrechtelijk verwijtbaar'.

Snel zieker

Uit het medisch dossier blijkt ook dat op 2 april de toediening van zuurstof aansloeg. De zuurstof in het bloed van de patiënt was gestegen van 90 procent (een tekort) naar 95 procent.
Pas op 3 april werd de vrouw snel veel zieker en ging ze zo hard achteruit dat ze toen wel naar het ziekenhuis is gestuurd. 'Tot dat moment bestond er geen medische indicatie voor opname', aldus het tuchtcollege. Daarmee is de klacht afgewezen.