Zeldzame blauwe kiekendief gedijt goed in Oost-Groningen

WINSCHOTEN - Oost-Groningen blijkt een geschikte broedplaats voor de zeldzame blauwe kiekendief. Deze roofvogel broedt in Nederland voornamelijk op de Waddeneilanden, maar de populatie is daar de laatste jaren schrikbarend afgenomen.
Twee nestjes

De kiekendiefpopulatie krijgt nu aanvulling vanuit onverwachte hoek. Op drie locaties in Oost-Groningen werden dit voorjaar baltsende blauwe kiekendieven gezien. Het nest van één paartje mislukte, maar de andere twee stelletjes hebben respectievelijk twee en vier jongen gekregen.

Agrarisch natuurbeheer

De kiekendieven profiteren van de grootschalige braaklegging in Oost-Groningen. Doordat boeren akkerranden niet bebouwen, maar inzaaien met grassen en kruiden, kunnen de roofvogels daar goed prooien vangen. Het gaat dan vooral om veldmuzien. Dit Oost-Groninger succesverhaal kan helpen bij het loskrijgen van geld in Brussel voor agrarisch natuurbeheer.