Vijlbrief: overlaadstation moet bij voorkeur weg uit Roodeschool

Het overslagstation in Roodeschool
Het overslagstation in Roodeschool © Martin Drent/RTV Noord
Staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) van Mijnbouw wil dat het overslagstation voor aardgascondensaat weggaat uit Roodeschool. De eerste gesprekken daarover zijn gestart met de gemeente Het Hogeland, de provincie en eigenaar Noordgastransport
Dat schrijft de staatssecretaris in antwoorden op Kamervragen van Sandra Beckerman (SP) en Henk Nijboer (PvdA), na een kritisch rapport van het Staatstoezicht op de Mijnen. Daaruit blijkt dat het station niet meer aan de eisen van deze tijd voldoet.

Ongewenst

Volgens de staatssecretaris moet Noordgastransport sowieso maatregelen nemen om aan strengere regels te voldoen. Maar het bedrijf kan zich beter focussen op een verhuizing: 'Op dit moment worden projecten op de Noordzee gestart die binnen twee jaar mogelijk ook gebruik willen maken van Roodeschool. Dit vind ik ongewenst, los van de vraag of het past.'
Aardgascondensaat is een restproduct dat vrijkomt bij gaswinning op de Noordzee. Het komt via een pijpleiding aan in Roodeschool en wordt twee keer per week overgeladen op treinwagons. Vroeger reed deze trein vaker. Door de nieuwe projecten op de Noordzee zou dat weer meer kunnen worden.

Gevaarlijke stof

De gemeente, provincie en omwonenden willen al langer dat het overlaadstation verhuist uit het dorp. In aardgascondensaat zit benzeen, een explosieve stof dat ook schadelijk kan zijn voor de gezondheid. De dichtstbijzijnde huizen staan op enkele tientallen meters afstand.
Het ministerie gaat kijken waar het overslagstation naartoe kan. Na de zomervakantie wordt meer duidelijk over de verschillende scenario's. De staatssecretaris meldt dat Noordgastransport als eigenaar uiteindelijk de keuze moet maken. Afdwingen is lastig, maar Vijlbrief zegt zich in te spannen om Noordgastransport te overtuigen.
Noordgastransport wil zelf ook weg uit Roodeschool, laat Kees Mark namens de directie weten. 'Gezien de maatschappelijke discussie zijn we zeker bereid om te verhuizen. De scenario's gaan we weer onderzoeken. Eén daarvan is de Eemshaven, maar dat is niet in ijzer gegoten.'

Geldkwestie

Uit een eerdere raming bleek dat het tien miljoen euro kost om het station te verplaatsen. Dat bedrag konden gemeente, provincie en Noordgastransport niet bij elkaar krijgen. Vijlbrief suggereerde eerder dit jaar dat een bijdrage uit het Nationaal Programma Groningen mogelijk soelaas biedt.
Noordgastransport moet op korte termijn in elk geval maatregelen nemen om de veiligheid op het overslagstation te vergroten. Zo voldeed het grindbed niet aan de regels. Dat leverde geen acuut gevaar op voor de omgeving, maar wel voor de medewerkers. Dat moest eerst zijn opgelost, voordat er weer condensaat overgeladen mag worden.
Mark laat weten dat het grindbed inmiddels is vervangen. 'Afgelopen maandag was er weer een inspectie van het Staatstoezicht op de Mijnen. We hebben alles gedaan wat ze gevraagd hebben en hopen volgende week weer te kunnen rijden.'
Dit artikel is aangevuld met een reactie van Noordgastransport.