Provinciale Staten keren zich tegen rekeningrijden

Verkeer op de N360 bij Garmerwolde
Verkeer op de N360 bij Garmerwolde © Martijn Folkers/RTV Noord
Een grote meerderheid in Provinciale Staten van Groningen keert zich tegen de kabinetsplannen om het rekeningrijden in te voeren. Vooral de regeling waarbij automobilisten naar gebruik gaan betalen, stuit op veel verzet.
Het kabinet wil vanaf 2030 het rekeningrijden gaan invoeren als vervanging van de wegenbelasting. Automobilisten gaan dan naar het aantal gereden kilometers betalen.
Dat is tegen het zere been van bijna alle partijen in Provinciale Staten. Zij hebben zich gisteren in een motie uitgesproken tegen de invoering van de zogeheten vlaktaks. Alleen GroenLinks wil zich niet verzetten tegen deze afspraak.

Ommeland extra hard geraakt

Het verzet groeit omdat partijen bang zijn dat vooral de inwoners op het platteland extra hard geraakt worden door de plannen van het kabinet.
Inwoners van onze provincie moeten relatief veel kilometers rijden om gebruik te kunnen maken van voorzieningen. ‘Dat betekent dat je als inwoner van het platteland, waar je al verder moet rijden om gebruik te maken van voorzieningen, ook nog eens extra geld kwijt bent’, zegt fractieleider Bram Schmaal (Groninger Belang).
De partijen erkennen dat het openbaar vervoer op het platteland niet altijd een goed alternatief is, helemaal gezien de bezuinigingen waar het busvervoer mee wordt geconfronteerd. Inwoners in kleine dorpen hebben geen andere keuze dan met de auto te reizen.

Boodschap doorgeven aan Den Haag

De vijftien fracties vinden dat inwoners van plattelandsgemeenten onevenredig hard getroffen worden door de invoering van de vlaktaks. De leden van Provinciale Staten geven gedeputeerde Fleur Gräper de opdracht om deze boodschap door te geven aan het rijk. De partijen willen het liefst dat het betalen naar gebruik van tafel gaat, zodat de inwoners op het platteland niet de dupe worden van deze vlaktaks.