Strengere opvang van veiligelanders? 'Een prikkel om niet naar Nederland te komen'

Ketenmarinier Henk Wolthof
Ketenmarinier Henk Wolthof © ANP / Kees van de Veen
Henk Wolthof van het ministerie van Justitie en Veiligheid, verwacht dat er op een gegeven moment geen veiligelanders meer naar Nederland komen door de komst van de strengere opvanglocatie waar asielzoekers overdag en 's avonds niet af mogen.
Wolthof, die jarenlang regiodirecteur was bij het COA in Noord Nederland, is nu de zogenoemde ketenmarinier. Hij is door het ministerie van Justitie en Veiligheid aangesteld om de overlast van asielzoekers aan te pakken in Noord-Nederland.

Maandenlang gebroed

Maandenlang heeft hij samen met zijn collega’s op een plan gebroed om korte metten te maken met de overlast van asielzoekers in onder andere Ter Apel. Het wordt vooral veroorzaakt door asielzoekers uit veilige landen of die ergens anders al een verblijfsstatus hebben. De groep pleegt relatief veel winkeldiefstallen of zijn op andere manieren betrokken bij incidenten of misdrijven.
'Het is een prikkel om niet meer naar Nederland te komen'
‘Overal waar ze komen, veroorzaken ze ellende. We hebben daarom ook gezegd: we moeten ervoor zorgen dat ze nergens meer komen. Dat is net iets te veel, dus dan maar opvangen op een hele strenge locatie’, aldus Wolthof.
Deze groep komt niet voor de asielprocedure, maar voor onderdak
Henk Wolthof - ketenmarinier
De hamvraag: verdwijnt daarmee ook de overlast door asielzoekers in Ter Apel? ‘Dat zou heel goed kunnen’, stelt Wolthof. ‘De groep komt niet voor de asielprocedure, maar voor onderdak. Als je dan de locatie niet meer af kan, dan zou dat echt een prikkel zijn om niet meer naar Nederland te komen.’

Geen gevangenis

Overigens benadrukt hij dat de nieuwe locatie geen gevangenis is, al mogen ze overdag de locatie niet af. Wolthof legt dat als volgt uit: ‘Ze moeten overdag beschikbaar zijn voor de procedure. Wij willen die asielprocedures snel doen’.
Aangezien het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) op dit moment moeite heeft met het zoeken van opvangplekken, denkt Wolthof dat het mes ook nog eens aan twee kanten snijdt. ‘Deze groep verpest ook het draagvlak voor het asielbeleid. Er zijn vele burgemeesters die tegen mij hebben gezegd: als jullie deze groep onder controle weten te krijgen, dan zijn jullie (de opvangorganisatie, red.) weer welkom.’
Wachtenden voor de ingang van COA Ter Apel donderdagmiddag
Wachtenden voor de ingang van COA Ter Apel donderdagmiddag © Martijn Klungel/RTV Noord
Afgelopen woensdag maakte staatssecretaris van asiel, Eric van der Burg (VVD), bekend dat hij bezig is met het realiseren van de verscherpte opvang, de zogenaamde procesbeschikbaarheidslocatie (PBL).
Asielzoekers die elders een asielprocedure hebben lopen, elders een verblijfstatus hebben of uit een veilig land komen, worden daarr heen gestuurd. Voor kwetsbaren, zoals alleenstaande vrouwen, wordt een uitzondering gemaakt.

Dagprogramma

Op de strengere locatie krijgen de bewoners een dagprogramma die ze tussen 08.00 uur en 22.00 uur moeten volgen. Ook zijn er regelmatig kamercontroles, zijn de kamers soberder ingericht en krijgen asielzoekers geen leefgeld, maar wordt bijvoorbeeld het eten voor hun geregeld.
Waar de locatie komt, is niet bekend gemaakt. Van der Burg heeft gesprekken over een ‘potentiële locatie’. Wolthof denkt dat dit een locatie buiten de provincie Groningen is.