Boeren uiten ongenoegen over benoeming Remkes, LTO wil praten over 'echte pijnpunten'

Boeren in actie
Boeren in actie © Persbureau Meter
De benoeming van Johan Remkes tot bemiddelaar tussen boeren en het kabinet in het stikstofdossier valt niet bij iedereen in goede aarde. Op sociale media uiten meerdere boeren hun ongenoegen. Ook boerenorganisaties vragen zich af of Remkes wel de aangewezen persoon is om de impasse te doorbreken.
'Johan Remkes geniet geen vertrouwen in de sector', stelt voorman Bart Kemp van boerenactiegroep Agractie. Hij noemt de benoeming van Remkes 'onzin'. Agractie heeft eerder de naam Elbert Dijkgraaf genoemd als iemand die deze rol op zich zou kunnen nemen, zegt Kemp.

'Geen theekransje'

Maar de organisatie zou liever praten met stikstofminister Christianne van der Wal of premier Mark Rutte en stelt dat overleg eigenlijk alleen zin heeft als de inhoud van het voorgenomen stikstofbeleid ter discussie staat. En dat is volgens Kemp niet het geval. 'We hebben geen zin in een theekransje', stelt hij. Daarnaast noemt Kemp het 'rijkelijk laat' dat een bemiddelaar in de tweede helft van augustus begint met het voeren van gesprekken.

Farmers Defence Force is sceptisch

Ook Farmers Defence Force (FDF) snapt de benoeming van Remkes niet. Vicevoorzitter Jos Ubels van FDF is sceptisch over de beslissing: 'Ik snap niet wat het doel is van deze exercitie', schrijft hij. 'Het kabinet maakt blunder op blunder en nu sturen ze een bemiddelaar op pad die eenzijdig het gesprek aan moet gaan zonder aan de doelen te mogen tornen.' Hij vraagt zich af of boeren bereid zullen zijn om 'voor Piet Snot' met Remkes aan tafel te gaan. 'Ik in elk geval niet.'
Het is cruciaal dat met bemiddelaar en kabinet over de echte pijnpunten kan worden gesproken
LTO Nederland

LTO Nederland staat open voor gesprek

LTO Nederland stelt zich wat gereserveerder op. De belangengroep zegt niet betrokken te zijn geweest bij de keuze van Johan Remkes als gespreksleider tussen boeren en kabinet, maar staat in beginsel open voor een gesprek.
LTO noemt Remkes een bestuurlijk zwaargewicht, met diepe kennis van het stikstofdossier. Remkes leidde eerder een commissie die twee rapporten schreef over de stikstofaanpak. Daarin adviseerde hij onder meer aan doelen vast te houden (driekwart van de beschermde natuur onder de kritische stikstofgrens en halvering van de stikstofuitstoot), waar een deel van de boeren zich nu tegen verzet.

Echte pijnpunten

LTO stelt dat bij een gesprek cruciaal is dat met de bemiddelaar en het kabinet over de 'echte pijnpunten' kan worden gesproken. 'Dus over de doelen, het tijdspad en de manier waarop reducties kunnen worden gehaald. Is die ruimte er niet, dan heeft een gesprek simpelweg geen zin.'