Smartengeldregeling voor kinderen begint later dan gepland

Kinderen uit het aardbevingsgebied die een vergoeding willen aanvragen voor immateriële schade, kunnen dat na de jaarwisseling doen. Aanvankelijk was het de bedoeling dat minderjarigen deze zomer al bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) konden aankloppen, maar de start wordt uitgesteld.
Het IMG zegt eerst de huidige schaderegelingen verder te willen ontwikkelen en omdat dat veel vraagt van de beschikbare ICT’ers, wordt de regeling voor kinderen uitgesteld. 'Voor de meest schrijnende situaties bij minderjarigen is het al wel mogelijk een aanvraag te doen', zegt het IMG.
Iedereen kampt met beschikbaarheid van mensen, zeker in de ICT
Basrt Kortmann - bestuursvoorzitter IMG

'Onmogelijke keuze'

'Bij immateriële schade zijn er potentieel duizenden kinderen waarvoor aanvragen binnen kunnen komen', zegt bestuursvoorzitter Bas Kortmann van het IMG. 'Automatisering is onontbeerlijk en dat geldt voor alle schaderegelingen. Iedereen kampt met beschikbaarheid van mensen, zeker in de ICT. We moeten daarom onmogelijke keuzes maken.'

Volwassenen eind dit jaar

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen heeft regelingen voor fysieke schade, waardedaling van huizen en immateriële schade. De laatste is alleen nog opengesteld voor volwassenen en wordt sowieso gefaseerd ingevoerd. Het is de bedoeling dat eind dit jaar alle volwassenen in het gebied hun smartengeld kunnen aanvragen.
'Bij alle regeling vinden nieuwe ontwikkelingen plaats, zoals de actualisatie van waardedaling, invoering van de vaste vergoeding voor fysieke schade en verbetering van het aanvraagsysteem voor bezwaren.' Stuk voor stuk ontwikkelingen die beslag leggen op veel ICT'ers, zegt het schadeloket.