Interschool Ter Apel dinsdag weer open: 'Medewerkers komen via andere route het terrein op'

De Interschool in Ter Apel
De Interschool in Ter Apel © Interschool Facebook
De basisschool voor asielzoekers op het asielzoekerscentrum in Ter Apel, gaat dinsdag weer open. Afgelopen vrijdag was de school dicht vanwege een onveilige situatie: personeel werd geconfronteerd met groepen wachtende asielzoekers voor de poort.
De schoolmedewerkers werden aangesproken door asielzoekers in de veronderstelling dat het COA-medewerkers zijn. In één geval werd geprobeerd het portier te openen van de auto van een medewerker toen die vertrok van het terrein. Ook maandag was de school dicht vanwege een studiedag.

Via andere route het terrein op

Wethouder Wietze Potze (PvdA) van de gemeente Westerwolde zegt dat er afgelopen weekend is overlegd met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) over de onveilige situatie. 'Het COA heeft goed geacteerd en er zijn afspraken gemaakt over een andere route', zegt hij vanuit zijn rol als schoolbestuurder.
Personeel hoeft vanaf dinsdag niet meer langs de wachtende groepen asielzoekers voor de poorten van het COA. Ook kinderen van statushouders die naar de interschool gaan, hoeven vanaf die dag niet meer door de poorten waar tientallen asielzoekers staan te wachten.
'Voor de directie zijn deze maatregelen nu voldoende om te zeggen: 'We kunnen weer naar school'', concludeert Potze. De schoolbestuurders blijven de komende dag kijken hoe het de komende dagen gaat en of de oplossing afdoende is.

Tientallen wachtende asielzoekers voor de poort

Sinds vorige week donderdag heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers de poorten van het asielzoekerscentrum dicht gedaan en moet iedereen één voor één door de poortjes. Asielzoekers die nog niet alle stappen in het aanmeldproces hebben doorlopen, moeten buiten blijven wachten. Het levert frustratie op met een opstootje tot gevolg.
De situatie afgelopen donderdag:
Soms kan het volledige aanmeldproces dagen duren. De asielzoekers moeten dan de nacht doorbrengen op stoelen of worden naar sporthallen elders in het land vervoert om de volgende dag weer naar Ter Apel verplaatst te worden.