Groningen stopt met Menzis-zorgverzekering voor minima: 'Was juist een van de duurste'

Minima waren genoodzaakt een aanvullende verzekering voor de tandarts af te nemen
Minima waren genoodzaakt een aanvullende verzekering voor de tandarts af te nemen © Herry Lawford/ Flickr CC
De gemeente Groningen stopt vanaf volgend jaar met de collectieve zorgverzekering voor minima.
Volgens een woordvoerder van de gemeente is de verzekering (de CZM), die is afgesloten bij Menzis, te duur geworden en kunnen inwoners beter zelf op zoek gaan naar een betaalbare zorgverzekeraar. Op die manier zouden ze jaarlijks veel geld kunnen besparen en is het collectieve contract met Menzis dus niet meer passend voor de inwoners.
Menzis zegt teleurgesteld te zijn over dit besluit, omdat volgens hen daardoor de verzekeringspositie van tienduizend kwetsbare Groningers onzeker wordt en hiermee de bestaanszekerheid van deze groep verder onder druk komt te staan.

Inhoud pakketten uitgehold

Omdat de collectiviteitskorting op de basisverzekering volgend jaar komt te vervallen, als gevolg van landelijke regels, neemt de meerwaarde van de collectieve zorgverzekering sterk af.
Ook is de laatste jaren de inhoud van de pakketten uitgehold, is de premie hoger geworden en de collectiviteitskorting juist lager, aldus de gemeente.

Verplicht aanvullende verzekering

Daarnaast is iedere afnemer van de verzekering verplicht is een tandartsverzekering en een aanvullende verzekering af te sluiten. 'Hierdoor is deze polis een van de duurste voor de minima', stelt de gemeente.
Door het stoppen met de regeling komt er 950.000 euro vrij. Dat geld gaat de gemeente gebruiken om de deelnemers te helpen met het vinden van de best passende verzekering, met behulp van een vergelijkingstool. Ook wordt van dit bedrag een deel gereserveerd voor de bijzondere bijstand. Daar heeft iemand recht op als diegene door medische kosten in financiële problemen komt of dreigt te raken.

Geen vergoeding Wmo, wel tegemoetkoming

Bij de CZM kan men de eigen bijdrage Wmo vergoed krijgen. Sinds 2020 is deze maximaal 228 euro. Deze vergoeding valt weg door het stoppen van de CZM, maar inwoners worden gecompenseerd door een financiële tegemoetkoming van de gemeente. Deze tegemoetkoming is dit jaar 360 euro. De gemeente verwacht dat het gebruik van deze regeling zal toenemen en reserveert hiervoor extra budget.
De gemeente zegt te begrijpen dat er zorgen zijn over de gevolgen voor de inwoners. Met name over de risico's die ze lopen door hoge kosten, of om onderverzekerd te raken. Uit onderzoek bij andere gemeenten is echter gebleken dat de zorgen juist kleiner worden.

Menzis: mensen kunnen zorg gaan mijden

Menzis verwacht juist wél problemen en vreest dat een deel van deze verzekerden zal kiezen voor de goedkoopste zorgverzekering met een lage dekking, zonder goed te kijken of dit past bij hun zorgvraag. De verwachting is dat mensen met een bepaalde mate van (financiële) zelfredzaamheid of die veel zorg nodig hebben, op termijn in financiële problemen kunnen komen door onderverzekering en betalingsachterstanden.
Volgens Menzis wijst onderzoek uit dat mensen zonder de CZM de zorg mijden, wat kan leiden tot gezondheidsrisico's. De zorgkosten voor deze groep zullen daardoor toenemen.
De zorgverzekeraar heeft haar zorgen over dit besluit naar de gemeente Groningen uitgesproken en onderzoekt wat de consequenties zijn.