Rijkswaterstaat: 'Aanlegplekken bij boerenprotest Gaarkeuken lopen vol, daar maken we ons zorgen over'

De politie houdt een oogje in het zeil bij de sluis
De politie houdt een oogje in het zeil bij de sluis © Noordernieuws
Rijkswaterstaat maakt zich zorgen over de gevolgen van de blokkade van boeren op de Gaarkeukensluis, waardoor de vaarweg tussen Lemmer en Delfzijl al urenlang gestremd is. Vijftien trekkers houden de brug over het Van Starkenborghkanaal sinds maandagochtend 06.00 uur bezet.
Rijkswaterstaat heeft volgens woordvoerder Christiaan Kooistra vooral zorgen omdat er schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren stilliggen voor de sluis. Dat is in principe geen probleem, omdat schepen die zulke stoffen vervoeren gebruik kunnen maken van speciale aanlegplekken.
'Maar de aanlegplekken beginnen langzaam vol te lopen. Vandaar dat wij ons daar zorgen over maken.'
Boerenprotest bij Gaarkeukensluis, onzekerheid speelt schippers parten

'Veiligheid in het geding'

Rijkswaterstaat laat bij monde van Kooistra weten dat ze vinden dat de boeren hun punt inmiddels wel hebben gemaakt. 'Wij vinden dat het nu mooi is geweest. De blokkade moet stoppen', vervolgt Kooistra.
'Dat het ten koste gaat van de bereikbaarheid is één punt, maar de veiligheid mag niet in het geding komen', zegt Kooistra.
De woordvoerder laat weten dat Rijkswaterstaat met de boeren in gesprek is om zorg te dragen voor een veilige situatie. 'Op de plek zelf is bijvoorbeeld een opening gemaakt zodat de brandweer en ambulance erlangs kunnen als dat nodig is', zegt hij. Ook is er voortdurend contact met de gemeente Westerkwartier en de politie.
Kooistra vermoedt dat niet iedereen ter plaatse even goed bewust is van hoe belangrijk het is dat de veiligheid op vaarwegen wordt gewaarborgd. 'Dus dat proberen we aan iedereen duidelijk te maken.'
De boerenblokkade op de Gaarkeukensluis
De boerenblokkade op de Gaarkeukensluis © Noordernieuws

Onzekerheid

Hoewel het contact tussen Rijkswaterstaat en de blokkerende boeren goed is, willen de boeren nog niet loslaten tot wanneer ze de Gaarkeukensluis bezet houden. 'Daar laten ze nog niks over los, dus dat is onduidelijk', schetst Kooistra. Toch wil hij benadrukken wat voor situaties er kunnen ontstaan als het aantal wachtende schepen oploopt. Rond 16.00 uur ging dat om twintig schepen, waarbij ook recreatievaart zit.
'Om wat voor gevaarlijke stoffen het gaat, weet ik niet exact. Maar het gaat om stoffen die brandbaar zijn of schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Je wilt niet dat daar iets mee gebeurt', aldus Kooistra.