Vrije ligplaats bij waddeneiland checken via internet

WADDEN - Schippers op de Waddenzee kunnen voortaan op een speciale website zien waar nog plek is in de waddenhavens.
Vooral de havens van Schiermonnikoog, Ameland en Vlieland zijn vaak overvol, wadvaarders moeten daar vaak buiten de haven voor anker. Dat is minder prettig en ook ongewenst, zegt Jook Nauta van de stichting Jachthavens Waddeneilanden.
De website is een proef. Nu is er alleen nog informatie te vinden over de haven van Texel, maar volgend jaar uitgebreid met de andere waddeneilanden. Toch wordt de site al zo'n honderd keer per dag bekeken. Op de site is ook informatie te vinden over getijden en het weer te vinden en er staat advies op over het varen op het wad.