'Autoriteiten hebben de mogelijkheden om in te grijpen, maar wat is wijs?'

Een boerenactie in onze provincie
Een boerenactie in onze provincie © Noordernieuws
Vallen de acties van de boeren nog onder het demonstratierecht? ‘Nou, ze bevinden zich inmiddels in een donkergrijs gebied’, stelt hoogleraar Demonstratierecht Berend Roorda van de Rijksuniversiteit Groningen.
‘Als een protestactie niet meer primair het karakter heeft van een gemeenschappelijke meningsuiting en als andere elementen zoals dwang overheersen, valt de actie niet meer onder het demonstratierecht. De boeren voeren momenteel heel dwingend actie’, legt Roorda uit.

Geen trekkers op de snelweg

‘Als het nog wel onder het demonstratierecht valt, gelden daar ook beperkingen’, gaat de hoogleraar verder. ‘Onder het mom van het demonstratierecht mag je geen strafbare feiten plegen, zoals rijden met trekkers op de snelweg.’
De autoriteiten hebben de juridische mogelijkheden om in te grijpen, maar wat is wijs?
Berend Roorda - Hoogleraar Demonstratierecht

Kunnen autoriteiten ingrijpen?

Volgens Roorda zijn er juridisch gezien veel mogelijkheden voor de autoriteiten om in te grijpen. 'Maar wat is praktisch haalbaar? Trekkers zijn zulke grote voertuigen dat je er moeilijk tegen kunt optreden. Daarom is ook een motie ingediend in de Tweede Kamer om het gebruik van trekkers bij demonstraties te verbieden.’

Duivels dilemma

Ook wordt voorgesteld om demonstraties in de buurt van woningen van bewindslieden te verbieden. Roorda: ‘Demonstranten hebben in beginsel het recht om te gaan staan waar ze willen. En dit hoort ook wel een beetje bij de functie die bewindslieden bekleden, maar een minister heeft ook recht op een privéleven.’
Roorda denkt dat de autoriteiten voor een ‘duivels dilemma’ staan. ‘Ze hebben de juridische mogelijkheden om in te grijpen, maar wat is wijs?’