Vier grotere scheepsongevallen op Groningse wateren in 2021

De aangevaren Gerrit Krolbrug vanuit de lucht
De aangevaren Gerrit Krolbrug vanuit de lucht © Venema Media
Op Groningse kanalen, rivieren en meren zijn vorig jaar 26 scheepsongevallen gebeurd, waarvan vier met grote schade als gevolg. Dat aantal is ongeveer gelijk aan afgelopen jaren. Landelijk gezien daalt het aantal scheepsongevallen juist.
Dat blijkt uit cijfers van Rijkwaterstaat (RWS).

Vooral kleine aanvaringen

In totaal vonden er in ons land 1225 scheepsongevallen plaats op het binnenwater. Een lichte daling ten opzichte van een jaar eerder (1243). Met 26 ongevallen speelt onze provincie daar een 'bescheiden rol' in, zegt RWS-woordvoerder Christiaan Kooistra.
'Van de 26 ongevallen ging het in de meeste gevallen om kleine incidenten. Dan moet je denken aan aanvaringen met een meerpaal of steiger, maar ook boten die bij laag water aan de grond lopen vallen eronder', zegt woordvoerder Christiaan Kooistra.
Daarbij merkt hij op dat ook een kleine aanvaring voor een schipper best impact kan hebben. 'Of een ongeluk significant is heeft er vooral mee te maken of er gevolgen zijn voor onze infrastructuur.'
De Gerrit Krolbrug zoals hij er nu bij ligt
De Gerrit Krolbrug zoals hij er nu bij ligt © Sander Slager/RTV Noord

Wat zijn de vier grotere ongelukken?

Als het om grotere incidenten gaat, sprongen er volgens RWS vorig jaar vier ongelukken uit. In de eerste plaats natuurlijk de aanvaring van de Gerrit Krolbrug, waardoor de brug dusdanig beschadigd raakte dat deze vervangen moet worden. Ook bij Aduard voer een binnenvaartschip tegen een brug aan. Daarbij raakte het dak van het schip zwaar beschadigd. De brug zelf had vooral lakschade.
Verder kwam bij de zeesluis in Delfzijl een kraan op een drijvend ponton in aanraking met de sluis, en bij Gaarkeuken raakte een zeiljacht de sluisdeuren. 'Van de laatste twee ongelukken ondervond de scheepvaart weinig hinder', aldus Kooistra.
In 2020 ging het nog om zes grotere incidenten.
Daling ernstige scheepsongevallen op het binnenwater
In 2021 zijn er in ons land 148 ernstige scheepsongevallen geregistreerd. Dat is minder dan in 2020. Een ongeval wordt als ernstig of zeer ernstig aangemerkt als een schip niet meer verder kan of mag varen als gevolg van het scheepsongeval, als er ernstige schade aan lading, infrastructuur of milieu is en daarbij een stremming van de vaarweg optreedt, of als er (in uitzonderlijke gevallen) doden en zwaargewonden te betreuren zijn.

Beroepsvaart en recreatievaart scheiden

Om de veiligheid op het water te vergroten, probeert RWS de beroepsvaart zoveel mogelijk van de recreatievaart te scheiden. 'Daar ontstaan potentieel gevaarlijke situaties', zegt Kooistra. 'Verder proberen we de bereikbaarheid en doorstroming op het water zoveel mogelijk te bevorderen. Als een jacht zinkt, ligt namelijk ook de beroepsvaart even stil.'
Tot slot heeft Kooistra nog een tip aan alle schippers: 'Ga goed voorbereid op reis, win informatie in en vaar met geldige papieren.'