RWE stap dichterbij bouw elektrolyser in Eemshaven

De Eemshaven vanuit de lucht
De Eemshaven vanuit de lucht © Mario Miskovic/RTV Noord
De provincie Groningen heeft een volledige vergunning toegekend aan RWE voor het bouwen van een elektrolyser voor de productie van groene waterstof in de Eemshaven. Een elektrolyser scheidt met behulp van elektriciteit water in zuurstof en waterstof.
RWE werkt sinds 2020 aan het waterstofproject 'Eemshydrogen'. Volgens het bedrijf zijn het aanleggen van een zogeheten waterstofbackbone (ondergrondse buisleidingen) en toekenning van subsidie de volgende noodzakelijke stappen. Onlangs maakte Gasunie bekend een landelijk transportnetwerk voor waterstof aan te leggen.
Wat is waterstof?

50 megawatt

De elektrolyser, die in de Eemshaven moet worden gebouwd, krijgt een vermogen van minimaal 50 megawatt. Dat is minder dan wat aanvankelijk werd gehoopt. 'Afhankelijk van verdere regelgeving en marktontwikkelingen zal dit verder worden opgeschaald', denkt RWE.

Aansluiting op windpark

De productie van groene waterstof is volgens het van oorsprong Duits energiebedrijf verzekerd door de elektrolyser in de Eemshaven rechtstreeks aan te sluiten op windpark Westereems van RWE. 'Daarmee wordt het elektriciteitsnet ontlast.'

Potentiële afnemers

Volgens RWE willen chemische bedrijven als Evonik en BioMCN, met fabrieken op het Chemie Park in Delfzijl, investeren in het verduurzamen van hun bedrijven en hebben ze daar groene waterstof hard bij nodig.
Naar verwachting zal RWE begin volgend jaar een definitieve investeringsbeslissing nemen voor het Eemshydrogen-project. Het bedrijf denkt dat de productie van groene waterstof in 2025 kan beginnen.
RWE is ook een van de partners in NortH2, een consortium dat groene waterstof wil produceren. Ook Eneco, Equinor, Shell, Gasunie en Groningen Seaports maken daar deel vanuit. NortH2 heeft de ambitie om in 2030 vier gigawatt aan stroom te kunnen opwekken door windparken op zee. In 2040 zou het om tien gigawatt gaan. Die stroom kan, in de Eemshaven of op zee, in grote electrolyzers worden omgezet in groene waterstof.