Provincie: nee tegen nieuwe wind- en zonneparken

Animatie van een zonne- en windpark
Animatie van een zonne- en windpark © Panya8510/Freepik
De provincie wil zelf het stuur weer stevig in handen nemen bij het inrichten van de ruimte en wil een verdere verrommeling van het landschap tegengaan. Dat betekent dat ze voorlopig een streep zet door grote wind- en zonneparken.
De provincie liet de afgelopen jaren veel over aan de gemeenten. Die geven aan dat ze nog meer regie willen. De provincie probeert met de nieuwe omgevingsvisie aan dat verzoek te voldoen. Maar de nieuwe visie van de provincie geeft aan dat lang niet alles meer kan, dat de druk op de ruimte in onze provincie groot is en dat er gekozen wordt voor clustering.

'We moeten de regie nemen'

Grote wind- en zonneparken komen er in de provincie niet meer bij, tenzij er goede argumenten voor te bedenken zijn. De provincie biedt alleen nog ruimte aan windmolens tot vijftien meter en kleine zonneparken waarbij de bevolking voor vijftig procent eigenaar kan worden.
‘De druk op de ruimte is zo groot dat we ruimte tekort komen’, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Mirjam Wulfse (VVD). ‘Er komen zoveel grote opgaven op ons af dat gemeenten het soms niet helemaal meer overzien. Bij deze grote opgaven moet je de regie nemen en dat doen we nu.’

Provincie zorgde voor onvrede

In het verleden schreeuwden de gemeenten in onze provincie juist om meer beslissingsbevoegdheid, omdat de provincie soms wel heel sturend aanwezig was. Zo bepaalde de provincie Groningen dat het Ommelander Ziekenhuis niet in Zuidbroek mocht worden gebouwd, maar in Scheemda moest komen. Ook wees de provincie onder meer de windmolenlocatie bij Meeden aan, tot grote onvrede van de (toenmalige) gemeenten Veendam en Menterwolde.
Zo wil de provincie het in elk geval niet meer doen, schetst Wulfse. ‘Een aantal zaken laten we echt bij de gemeenten. Juist bij de grote opgaven, zoals de keuze voor grote zonneparken, waar grote bedrijven kunnen bouwen, waar gemeenten niet altijd de ambtelijke capaciteit hebben om dit goed te overzien, gaan we de regie nemen.’

Deur op kier voor datacenters

Grote delen in onze provincie blijven in beeld als landbouwgebied. De kaart laat zien dat het Hogeland geschikt blijft voor voedselproductie en dat het Westerkwartier, de Veenkoloniën en Westerwolde aangemerkt blijven als gemengd landbouwgebied.
De provincie heeft nog vijf industriegebieden die een bovenregionale functie hebben. De Eemshaven, Oosterhorn, Groningen Westpoort, Veendam/Hoogezand en Ter Apelkanaal. Op deze industrieterreinen is nog ruimte voor grootschalige bedrijvigheid. In de Eemshaven is bovendien ruimte voor enkele hyperscale datacenters.
‘Dit gebeurt in nauwe afstemming met het Rijk. De datacenters kunnen alleen op het grondgebied van de oude gemeente Eemsmond worden gebouwd’, geeft Wulfse aan. De provincie houdt in haar omgevingsvisie de deur dicht voor de bouw van kerncentrales.