Provincie moet drie buslijnen op het platteland redden

Een bus stopt bij het UMCG
Een bus stopt bij het UMCG © Martijn Folkers/RTV Noord
De provincie Groningen moet bij het OV-bureau pleiten voor het redden van de buslijnen 45, 139 en 637. Een motie van de ChristenUnie kreeg woensdagmiddag een ruime meerderheid in het provincieparlement.
Volgens fractieleider Fredric Geijtenbeek (ChristenUnie) gaat het om een extra jaarlijkse bijdrage van 250.000 euro. Gedeputeerde Fleur Gräper ontraadde het voorstel van Geijtenbeek, maar de ChristenUnie-voorman had zijn huiswerk gedaan: een ruime meerderheid stemde voor zijn motie.

Kabinet stopt met steun

De motie kwam op tafel na een maandenlange discussie over bezuinigingen in het ov. Het kabinet stopt met de coronasteun voor het openbaar vervoer, waardoor met name het busvervoer in onze provincie geraakt zou worden. De provincie Groningen legt nu de komende vier jaar in totaal 6,6 miljoen euro op tafel om de dekking van het busnetwerk zoveel mogelijk in stand te houden.
Daar vielen de buslijnen 45, 139 en 637 eerst buiten. Door het verdwijnen van deze lijnen zou de bus niet meer door de dorpen ‘t Zand, Zeerijp, Godlinze, Losdorp, Enumatil, De Poffert, Munnekezijl, Kommerzijl, Niezijl en Noordhorn rijden. Dat was voor Provinciale Staten een stap te ver.
Gratis ov voor inwoners met laaginkomen in gemeente het Hogeland
Sinds 2020 kunnen Hogelandsters met een laag inkomen gebruik maken van de Meedoen Pas van Arriva. Met deze pas reizen zij gratis met de bus en trein, in de provincie Groningen. Arriva noemt de zogeheten Meedoen Pas een succes. 'Daarom wordt de samenwerking met het Hogeland verlengd tot eind 2023 en blijven inwoners met een laag inkomen gratis reizen in de daluren.'

'Meer dan buslijn alleen'

‘Het zijn drie kleine lijnen, maar wel uiterst belangrijke buslijnen’, zegt Geijtenbeek. ‘Een busverbinding betekent voor deze dorpen meer dan alleen de reiziger die er gebruik van maakt. De bus is belangrijk voor het gezin dat een huis zoekt in een dorp waar een busverbinding is, voor de stagejuf die zo naar haar stageschool op het platteland kan. Tien dorpen in onze provincie zouden teveel pijn voelen door het verdwijnen van de bus.’
Geijtenbeek kreeg bijna de hele Staten mee, alleen de VVD en BVNL stemden tegen. Gedeputeerde Fleur Gräper (D66) stond er niet om te springen om de plannen mee te nemen naar het OV-bureau, en de drie buslijnen opnieuw toe te voegen aan de dienstregeling van volgend jaar.
Gräper had het geld liever op zak gehouden voor mogelijke kostenstijgingen in het ov, als gevolg van stijgende personeelslasten en stijgende brandstofprijzen. De bestuurder vindt dat het OV-bureau nu aan de slag moet met een dienstregeling waar geen budget voor is, en waar de Staten nog over moeten stemmen. Een ruime meerderheid in Provinciale Staten legde het verzoek van Gräper naast zich neer en wil dat de buslijnen blijven bestaan op het Groninger platteland.