Aantal euthanasie meldingen gestegen

GRONINGEN - Het aantal euthanasie meldingen in het noorden is vorig jaar opnieuw gestegen zo blijkt uit cijfers van de regionale toetsingscommissies euthanasie.
Artsen in Groningen, Friesland en Drenthe meldden in totaal bij 326 mensen euthanasie te hebben toegepast. Deze stijging van ruim zestien procent komt niet als verrassing. Artsen en het ministerie van Volksgezondheid hebben een aantal jaren gelden afgesproken dat euthanasie altijd gemeld moet worden. Sinds 2006 zit er een stijgende lijn in de meldingen;vooral in het noorden.
In 2008 werd het leven van 280 mensen op hun verzoek beëindigd. Vorig jaar steeg dat aantal naar 326; een stijging van 16,4 procent. Ook landelijk was er een stijging van deze cijfers.
In 2008 ging het om 2331 mensen en in 2009 steeg dat met 13 procent naar 2636.
Er is nader onderzoek van het ministerie gaande naar de precieze oorzaken van het grotere aantal meldingen. Alhoewel door wetgeving de voorschriften helder zijn, is in het noorden in twee gevallen sprake geweest van een arts die niet overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen handelde.
Volgens de commissie ging het daarbij niet om ernstige schendingen van de voorschriften maar kreeg de arts verkeerde adviezen van de apotheker.
De belangrijkste reden om over te gaan tot vrijwillige levensbeëindiging is nog steeds dezelfde. Het gaat in ruim driekwart van de gevallen om een vergevorderde vorm van kanker.