Nog geen waardedalingsvergoeding? Na dit jaar wordt het bedrag lager

Je hoeft geen scheur in je woning te hebben om waardedalingsvergoeding aan te vragen
Je hoeft geen scheur in je woning te hebben om waardedalingsvergoeding aan te vragen © Jos Schuurman/FPS
Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) gaat op 1 januari 2023 de waardedalingsregeling veranderen, waardoor de vergoeding veelal lager uitvalt. Het schadeloket roept daarom iedere huiseigenaar op die nog geen aanvraag heeft ingediend, dat voor de jaarwisseling te doen.
Het schadeloket vergoedt sinds september 2020 de waardedaling van woningen als gevolg van de gaswinning in Groningen. Na anderhalf jaar liet het IMG de waardedaling opnieuw onderzoeken en uit dat onderzoek blijkt dat - mede vanwege het herstel van de Groningse woningmarkt - de waardedaling in het aardbevingsgebied is afgenomen.

Voor 1 januari aanvragen

De vergoeding die een huiseigenaar krijgt, is gebaseerd op een percentage van de woningwaarde. Die percentages worden vanaf 2023 naar beneden bijgesteld. 'Na de actualisatie wordt alleen nog met de nieuwe, veelal lagere percentages gerekend', aldus het schadeloket. 'Het IMG raadt daarom iedereen aan die nu een aanvraag kan doen, om die aanvraag dan vóór 1 januari 2023 in te dienen.'
In een enkel geval kan het zijn dat de actualisatie een hogere vergoeding oplevert. Het IMG gaat voor de mensen die nu nog een aanvraag doen, begin volgend jaar berekenen welke regeling voor hen het meest voordelig is.
Lagere percentages
De waardedalingsregeling is een compensatie voor het afnemen van woningwaarde in het aardbevingsgebied. Tot op heden werd vanwege het slechte imago uitgegaan van standaard 2,7 procent waardedaling in het hele gebied. Dit imago-effect is volgens het nieuwe onderzoek gedaald naar 1,3 tot 1,7 procent. De maximale waardedaling in de kern van het gebied is volgens de bestaande regeling nog 18,4 procent, maar dat wordt straks maximaal 12,2 procent.

Goed nieuws voor 8.000 huishoudens

Hoewel de actualisatie van de regeling veelal een lagere vergoeding tot gevolg gaat hebben, is de nieuwe regeling voor een deel van de mensen juist goed nieuws. Met name voor huiseigenaren aan de randen van het aardbevingsgebied. Zij kwamen tot op heden namelijk helemaal niet in aanmerking voor een vergoeding en komen dat straks wel.
De nieuwe postcodes die worden toegevoegd aan de geactualiseerde regeling zijn 9474, 9614, 9622, 9644, 9651, 9655, 9657, 9659, 9679, 9681, 9732 en 9971. In totaal gaat het om zo'n 8.000 huishoudens.

Nieuwe aanvraag doen

Mensen bij wie de aanvraag eerder al eens is afgewezen omdat ze bijvoorbeeld een huis hebben buiten het gebied, kunnen volgens het IMG na de jaarwisseling een nieuwe poging wagen. 'Voor dit soort situaties kan het zinvol zijn om na de actualisatie opnieuw een aanvraag te doen.'
Waardedalingscompensatie aanvragen kan op deze site.