Onbegrip bij kringloopboer over Europees mestbeleid: 'Dit is niet de bedoeling'

Een zodebemester
Een zodebemester © Steven Radersma/RTV Noord
‘Absurd.' Zo noemt veehouder Alex Datema uit Briltil het voornemen om Nederlandse boeren te verplichten minder mest uit te rijden.
Het gaat om de zogeheten derogatie. Die derogatie houdt in dat Nederlandse boeren meer mest mogen uitrijden dan hun collega’s in sommige andere landen. Dat heeft onder meer te maken met het gematigde klimaat en de groeiomstandigheden in ons land.

Eenderde minder

De Europese Commissie vindt dat die uitzonderingspositie moet verdwijnen, omdat de kwaliteit van het grondwater te slecht is door alle mest die uitgereden wordt. ‘Brussel’ wil dat er voortaan eenderde minder mest wordt uitgereden.

Evenwicht

Alex Datema is voorzitter van BoerenNatuur, een netwerk van 8000 boeren die kringlooplandbouw hoog in het vaandel heeft. Datema heeft 110 melkkoeien en 70 hectare land. Dat is precies genoeg om de mest van zijn dieren kwijt te raken. Zijn bedrijf is wat dat betreft in evenwicht.
Alex Datema
Alex Datema © Steven Radersma/RTV Noord

Keuzes

‘Als ik minder mest mag uitrijden heb ik een aantal keuzes, zegt hij. ‘Ik kan koeien weg doen, maar dat is eigenlijk geen optie vanwege verplichtingen ten opzichte van de bank. Of ik koop of pacht er land bij, maar dat is hier in de regio ook problematisch.’
‘De meest realistische keuze is dat ik mest ga afvoeren en daarvoor in de plaats kunstmest ga aanvoeren. Bij de productie van die kunstmest komt CO2 vrij. Het is absurd. Bovendien worden de kosten dan hoger. Dan zou ik van 110 naar 130 koeien kunnen gaan om hetzelfde inkomen te houden.’

'Nitraatgehalte is hier laag'

‘Dat is volgens mij precies niet wat de bedoeling is’, vervolgt hij. ‘Natuur- en milieuclubs zouden daar ook niet blij mee moeten zijn. En dan te bedenken dat het met de uitspoeling van nitraat hier op het grasland heel erg meevalt. Straks gaat mijn mest misschien naar een gebied waar het nitraatgehalte in het water hoger is. Het is heel erg krom.’
Kringloopboer uit Briltil heeft geen begrip voor Europees mestbeleid: ‘Absurd’