Rechter legt bouw Suikerzijde stil op aandringen van natuurorganisaties

Een impressie van de nieuwe woonwijk Suikerzijde
Een impressie van de nieuwe woonwijk Suikerzijde © Gemeente Groningen
Een nieuwe tegenslag voor de gemeente Groningen bij de aanleg van nieuwbouwwijk De Suikerzijde. De voorzieningenrechter heeft de bouw opnieuw stilgelegd vanwege de mogelijke gevolgen voor de natuur. Tot blijdschap van de verzamelde natuurorganisaties.
'Dit sterkt ons in het vermoeden dat de plannen niet deugen', zegt Jan-Willem Lobeek van Natuur- en Milieufederatie Groningen, dat de rechtszaak had aangespannen namens meerdere Groningse natuurorganisaties.

Plek voor geoorde fuut en vleermuizen

In nieuwbouwwijk De Suikerzijde wil de gemeente Groningen in totaal vijfduizend woningen bouwen. Dat gaat echter niet zonder slag of stoot, want al bij het bouwrijp maken van het terrein Suikerzijde-Noord steekt de rechter meermaals een stokje voor de plannen. Dat gebeurde vorig jaar al eens, op aandringen van natuurorganisaties. Zij vrezen dat, alleen al door het bouwrijp maken van het terrein, belangrijke natuurwaarden verloren gaan. Zo zou er geen plek meer zijn voor de geoorde fuut en verschillende soorten vleermuizen.

Domino-effect met vogels

De gemeente zocht naar een oplossing en vond die in polder De Oude Held, nabij de stad Groningen. Dat gebied moet dienen als 'natuurcompensatiegebied' voor woningbouw elders in de stad. Het idee is dat de vogels en vleermuizen, die moeten wijken voor huizenbouw, een nieuwe plek vinden in De Oude Held. Tegen dat plan trokken natuurorganisaties ten strijde. Zij beschouwen de aangewezen polder als een belangrijk weidevogelgebied, waar onder meer tal van grutto's broeden. Die zouden op hun beurt weer naar elders moeten verhuizen.
Polder De Oude Held
Polder De Oude Held © RTV Noord
Om dit domino-effect met vogels te voorkomen, eisten de natuurorganisaties vorig jaar november dat het bouwrijp maken van De Suikerzijde stilgelegd werd. De rechter wees dat verzoek toe. De provincie deed nog een poging om de verleende ontheffing van de Wet Natuurbescherming aan te passen. Maar ook daar ziet de rechter geen brood in, blijkt uit de uitspraak van maandag.
De gemeente heeft dit aan zichzelf te danken
Jan-Willem Lobeek - Natuur- en Milieufederatie Groningen
Het besluit van de rechter zorgt voor blijdschap bij de verzamelde natuurorganisaties. 'Hier zijn we heel blij mee', zegt Jan-Willem Lobeek, directeur van Natuur- en Milieufederatie Groningen. 'We moeten ons niet te rijk rekenen, want het is nog maar een voorlopige voorziening. Maar er mag in elk geval niet gewerkt worden tot er een definitieve uitspraak is gedaan in de bodemprocedure.'
Ook het aanwijzen van De Oude Held als compensatiegebied voor 'verdreven' vogels en vleermuizen, vindt de rechter volgens Lobeek geen goed plan. 'De gemeente heeft nog altijd als standpunt dat dit de best haalbare situatie is, maar de rechter heeft daar ernstige twijfels over.'
Volgens Lobeek heeft de gemeente het stilleggen van de bouwwerkzaamheden aan zichzelf te danken. 'Het liefst zouden we een rechtszaak vermijden en tot er betere plannen komen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat met een aanpassing van de plannen er voldoende woningen gebouwd kunnen worden én de natuurwaarden behouden blijven. We gaan graag in gesprek, alleen heeft de gemeente wel een bepaald beeld van hoe de wijk eruit moet zien.'

Gevolgen voor planning onduidelijk

De gemeente laat in een reactie op de uitspraak weten 'teleurgesteld' te zijn in het besluit van de rechtbank. 'Wij willen graag aan de slag gaan, maar nu zijn de werkzaamheden voor de eerste bouwvelden in het noordelijk en oostelijk deel stilgelegd', zegt woordvoerder Manon Hoiting. 'Verder gaan we het vonnis bestuderen en bekijken welke gevolgen dit heeft voor de Suikerzijde en de planning van de werkzaamheden.'
Wanneer de rechter een uitspraak doet in de bodemprocedure, is nog niet bekend. Volgens Lobeek kan dat 'nog wel enige maanden duren'.