CDA: geld Vogelaarwijken naar krimpgebieden

GRONINGEN - Staatssecretaris Ank Bijleveld van het CDA wil het geld voor de Vogelaarwijken inzitten voor krimpregio's in Noordoost-Groningen en delen van Zeeland en Limburg.
Het aantal inwoners in die gebieden daalt de komende jaren fors. Dat zorgt voor diverse problemen. Om die aan te pakken wil Bijleveld geld gebruiken dat bestemd was om de leefbaarheid in de Vogelaarwijken te verbeteren.