Veendam investeert meevaller in kansenfonds voor jongeren en ontsluiting richting N33

© Groningen in Beeld / Rens van Stralen
De gemeente Veendam heeft een meevaller van bijna drie ton tijdens de bespreking van de voorjaarsnota gelijk een nieuwe bestemming gegeven. De gemeente investeert 148.000 euro in nog op te richten fonds voor jongeren in een achterstandspositie.
Een zelfde bedrag wordt geïnvesteerd in een onderzoek om de ontsluiting aan de noord- en zuidkant van Veendam, te verbeteren.

Kansenfonds voor jongeren

Het fonds 'Kansrijk Opgroeien' is bedoeld voor kinderen en jongeren tot 24 jaar die opgroeien in een achterstandspositie. Het fonds kan bijvoorbeeld helpen bij de aanschaf van ict-middelen voor school, kosten voor stages, een sportabonnement of de aanschaf van een muziekinstrument. De precieze invulling wordt overgelaten aan het college, maar de raad wil wel betrokken blijven.

Onderzoek ontsluiting Veendam

De gemeente Veendam wil onderzoek laten doen naar de ontsluiting van Veendam. Bij de vaststelling van het mobiliteitsplan, dat loopt tot 2030, was dit al een thema. Er werd toen een motie aangenomen waarin werd opgeroepen om onderzoek te doen naar de ontsluiting van de zuidzijde van Veendam. Daar wordt nu ook de noordkant bij genoemd.
'Goede ontsluitingen van het verkeer aan de noord- en zuidzijde dragen bij aan het veiliger worden van wegen die nu nog als ontsluiting worden gebruikt zoals het Skagerrak, de Jakob Bruggemalaan of de Vredenrustlaan in Veendam Noord.
Dit komt vooral het meer kwetsbare verkeer zoals fietser en voetgangers ten goede. Dergelijke verkeersonderzoeken zijn relatief duur, maar wel noodzakelijk om tot gedegen plannen te komen voor de toekomst', is in het voorstel te lezen.

Unaniem

Het voorstel werd ingediend door coalitiepartijen Gemeentebelangen Veendam, Partij van de Arbeid en D66. De VVD was niet aanwezig bij de vergadering. De raad stemde unaniem in met het voorstel.