Irritatie over uitstel van woningbouw aan de Suikerzijde: ‘De nood is hoog’

Geoorde fuut in zomerkleed
Geoorde fuut in zomerkleed © Marek Szczepanek, via Wikimedia Commons
Het besluit van de rechter dat er voorlopig geen grondwerkzaamheden uitgevoerd kunnen worden op de Suikerzijde valt niet overal in goede aarde. De (voorlopige) uitspraak zorgt voor 'behoorlijke vertraging', vreest bestuurder Bas Krajenbrink van woningcorporatie Patrimonium. 'En dat terwijl de woningnood zo hoog is.'
Patrimonium werd eind vorig jaar gepresenteerd als één van de partijen die betrokken zijn bij de bouw van 5.000 woningen op de Suikerzijde - de grootste nieuwbouwlocatie in stad Groningen. Ook woningcorporatie Nijestee en bouwbedrijf DuraVermeer bouwen mee.
Tenminste, als de rechter daar toestemming voor geeft. Natuurorganisaties vrezen dat belangrijke natuurwaarden verloren gaan bij de (voorbereidingen van) de bouw van de woningen. Zo nestelt de beschermde geoorde fuut op de vloeivelden van het suikerunieterrein. De rechter geeft de natuurorganisaties voorlopig gelijk en ziet weinig in de plannen voor natuurcompensatie die de gemeente wil uitvoeren. Die wil de geoorde fuut een nieuwe plek geven in een polder bij De Oude Held. Natuurorganisaties wijzen erop dat daar al een andere vogel broedt: de grutto.
Patrimonium-bestuurder Bas Krajenbrink legt in Noord Vandaag uit waarom woningcorporaties balen:
'Fikse tegenvaller voor bouw sociale huur Suikerzijde in Stad'
Het is jammer dat de natuurorganisaties zo hardnekkig de procedures ingaan
Bas Krajenbrink van woningbouwcorporatie Patrimonium

Verbazing over volharding

Nijestee-bestuurder Esseline Schieven baalt van de uitspraak van de rechter. 'Met de huidige woningmarkt vinden wij het heel nadelig dat we hier nu niet kunnen bouwen', zegt zij. 'Het is vooral heel jammer, want onze opdracht is om te zorgen voor voldoende betaalbare woningen in de stad.'
Die opdracht heeft ook collega-woningbouwcorporatie Patrimonium. 'Dit helpt niet bij het doel om de vijftigduizend mensen die een sociale huurwoning zoeken, aan een huis te helpen', zegt bestuurder Bas Krajenbrink van die organisatie. Hij verbaast zich over de volharding van de natuurorganisaties. 'We zien allemaal hoe groot de woningnood is. Deze procedures helpen er niet bij om die op te lossen.'
'Ik hoop toch dat de organisaties de ernst van de situatie op de woningmarkt inzien', zegt Krajenbrink. 'En ik hoop op wat redelijkheid en billijkheid. Natuurlijk zijn er bepaalde belangen, maar uiteindelijk moeten we het wel met elkaar doen. De gemeente heeft bovendien aangegeven te willen investeren in de natuur. Ik hoop dat we er op een goede manier uit komen. Het is jammer dat de natuurorganisaties zo hardnekkig de procedures ingaan.'
Het kan niet zo zijn dat vogels altijd prevaleren boven inwoners die op een huis zitten te wachten
VVD-fractieleider Ietje Jacobs

Uitstel, geen afstel

Ondanks de voorlopige uitspraak - er volgt nog een bodemprocedure - gaat Krajenbrink ervan uit dat van het uitstel geen afstel komt. Die wens deelt hij met de fracties van verschillende partijen in de gemeenteraad.
Oppositiepartij VVD wijst erop dat onder meer de aanwezigheid van de geoorde fuut de woningbouw op de Suikerzijde in de weg zit. 'Het kan niet zo zijn dat vogels altijd prevaleren boven inwoners die op een huis zitten te wachten', vindt fractieleider Ietje Jacobs. Ze noemt de uitspraak van de rechter 'zorgelijk'.
Jacobs is bang dat rechterlijke procedures ook op andere plekken in de stad woningbouw in de weg gaan zitten. 'Ik kan me niet voorstellen dat er een plek is waar geen boom sneuvelt of een dier moet wijken voor woningen. Ik hoop echt dat er een geitenpaadje gevonden wordt, zodat we alsnog aan de eisen kunnen voldoen.'
Een impressie van de nieuwe woonwijk Suikerzijde
Een impressie van de nieuwe woonwijk Suikerzijde © Gemeente Groningen

Coalitiepartijen denken verschillend over kwestie Suikerzijde

Ook in de nieuwe Groningse coalitie baalt men van de streep die de rechter voorlopig door de plannen zet. PvdA-fractievoorzitter Julian Bushoff wijst erop dat het nog wachten is op een definitieve uitspraak, maar hoopt dat de plannen alsnog uitgevoerd kunnen worden op de manier die nu gepland is.
'Het is heel belangrijk om de wooncrisis te bestrijden; er zijn meer betaalbare woningen nodig', zegt Bushoff. 'Die moeten op de Suikerzijde komen. Het wordt echt een mooi nieuw stadsdeel, waar mensen kunnen wonen en werken. Er komt bovendien een mbo-campus. Het is echt een wijk van de toekomst.'
We moeten, in het algemeen gezegd, echt zoveel mogelijk natuur behouden
Bart Hekkema van de Partij voor de Dieren

'Waarschuwen al langer voor procedures'

Nieuwbakken coalitiegenoot Partij voor de Dieren is nooit voorstander geweest van de bouw op de Suikerzijde en wees geregeld op de aanwezigheid van de geoorde fuut in het gebied.
'We hebben er anderhalf jaar geleden al voor gewaarschuwd dat juridische procedures ons van de ene vertraging naar de andere zouden brengen', zegt raadslid Bart Hekkema. 'Dat zie je nu gebeuren.'
Hekkema benadrukt het belang van natuurcompensatie die door de gemeente in de polder De Oude Held is gepland. Natuurorganisaties wijzen erop dat dat gebied eigenlijk al bezet is, door de eerder genoemde grutto.
'Ik snap wel dat natuurorganisaties de redenatie om daar natuurcompensatie te laten plaatsvinden, betwisten', zegt Hekkema. 'Het is mooi dat op een deel van het Suikerunieterrein sociale huurwoningen komen. Maar we moeten, in het algemeen gezegd, echt zoveel mogelijk natuur behouden. Waar dat niet lukt, kunnen we de natuur eventueel compenseren op een plek waar niet al natuur is.'

Na zomerreces

De gemeente Groningen zegt na het zomerreces terug te komen op de gevolgen die de uitspraak heeft voor de plannen op de Suikerzijde. PvdD-raadslid Hekkema hoopt dat de gemeente de komende tijd gebruikt om de natuurcompensatie, samen met de natuurorganisaties, beter te regelen.