Paterswoldsemeer wordt stapje voor stapje steeds schoner

Het Paterswoldsemeer
Het Paterswoldsemeer © Fred van Os
Schoner water in het Paterswoldsemeer, dat is het doel van Waterschap Noorderzijlvest. Vandaag is fase twee van het plan opgeleverd, wat betekent dat er 'een flinke stap' is gezet in het opkrikken van de waterkwaliteit.
'We zijn dus nog niet helemaal klaar', zegt Gerard Zeemans, projectleider van het waterschap tegen RTV Drenthe. Volgens hem is er met het opleveren van de tweede fase er een belangrijke stap gezet. 'Fase drie is de laatste fase, en het is de bedoeling dat die voor 2027 klaar is.'

Trapje voor de vissen

Maar wat houdt dat abstracte 'fase twee' dan in? 'Die fase bestaat uit verschillende maatregelen. Zoals het 'vismigreerbaar' maken van het meer', zegt Zeemans.
Een moeilijke term voor het gemakkelijker maken voor vissen om van en naar het meer te zwemmen. Dat is gedaan doormiddel van een vistrap. Een grote bak met schotjes, waardoor de vissen met een soort sprongetjes van vijf centimeter per keer van beneden- naar bovenstrooms kunnen zwemmen.
Het beekwater vanuit de Drentsche Aa is van betere kwaliteit dan het Groningse kanaalwater
Gerard Zeemans - projectleider Waterschap Noorderzijlvest
Ook is het Waterschap aan de slag geweest met het peilbeheer - dus zorgen voor een constanter waterpeil - en ook de aanvoer van het water gaat op de schop: 'Nu halen we het water uit het Noord-Willemskanaal. Daar willen we vanaf, want die waterkwaliteit is niet super.'
Het Waterschap wil meer eigen water vasthouden en is van plan om meer water aan te voeren vanuit de Drentsche Aa. 'Dat beekwater is van betere kwaliteit dan het Groningse kanaalwater', aldus Zeemans.

Verbeteringen voor schoner water

Ook is de stuw bij de Meerschapsboerderij verlegd en verbreed, is er ook daar een vispassage bij aangelegd, is het poldergemaal Hoornsedijk vervangen en is er daarnaast een ijzerzandpassage aangelegd.
De ijzerzandpassage filtert afval- en voedingsstoffen uit het water, waardoor het water schoner wordt. Bij de ijzerzandpassage zijn drie poelen ontgraven en nabij de Meerschapsboerderij zijn er ook natuurvriendelijke oevers aangelegd.