Geen baan, geld terug

GRONINGEN - De Foto Academie in de stad Groningen garandeert dat studenten een baan vinden als ze de opleiding hebben afgerond. Mochten ze na twee jaar nog geen werk hebben gevonden, dan krijgen de studenten hun studiegeld terug.
Dat bedrag kan oplopen tot zo'n dertigduizend euro. De fotoacademie is er van overtuigd dat hun opleiding van dusdanig niveau is dat afgestudeerden vrijwel zeker als fotograaf aan de slag kunnen.
De garantieregeling geldt voor studenten die na 1 september 2010 aan het eerste studiejaar van de Opleiding tot Fotograaf beginnen. De regeling geldt alleen voor de vakopleiding, niet voor de basisopleiding en ook niet voor het zogeheten instapjaar.
De foto-academie stelt de volgende voorwaarden voor het terugkrijgen van het collegegeld:
1. Er moeten twee jaar verstreken zijn nadat de student het diploma van de Opleiding tot Fotograaf heeft behaald.
2. De ex-student moet gedurende deze twee jaar minimaal 24 uur per week bezig zijn geweest een praktijk als zelfstandig fotograaf op te zetten.
3. De ex-student moet hebben deelgenomen aan het (gratis) post-academisch begeleidingstraject. Dat traject kent twee terugkomdagen per jaar waarin hij of zij wordt ondersteund om een goede start te maken. De ex-student moet drie van die terugkomdagen hebben bijgewoond en eventuele adviezen aantoonbaar in de praktijk hebben toegepast.
4. Als de fotograaf, ondanks al deze inspanningen, zich nog niet heeft weten te vestigen als zelfstandig fotograaf is er mogelijkheid om het collegegeld terig te krijgen.