Midden-Groningen investeert 2 miljoen euro om burger meer bij politiek te betrekken

Het huis van Cultuur en Bestuur in Hoogezand
Het huis van Cultuur en Bestuur in Hoogezand © RTV Noord/Jeroen Willems
De gemeente Midden-Groningen investeert de aankomende bestuursperiode twee miljoen euro in het betrekken van inwoners bij de besluitvorming.
Participatie is een speerpunt van de gemeenteraad dat deze bestuursperiode voor het eerst met een raadsakkoord gaat werken. De raadsleden willen meer in verbinding komen met de inwoners en het vertrouwen in de lokale politiek verbeteren.

Vier onderwerpen staan centraal

In het raadsakkoord hebben alle raadspartijen in samenwerking met inwoners en maatschappelijke organisaties in de gemeente vier onderwerpen beschreven die de aankomende periode centraal staan. Het gaat om de thema's: armoede, jeugdzorg, energietransitie en duurzaamheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen.
Door het werken met een raadsakkoord bepalen niet alleen de coalitiepartijen de beleidsagenda, maar de gemeenteraad als geheel. De achterliggende gedachte is dat er tijdens het werken met een raadsakkoord niet twee vaste kampen zijn, maar dat de gehele raad betrokken is.

Half miljoen per jaar

Het is de bedoeling dat het raadsakkoord na de zomer verder wordt uitgewerkt in een meer gedetailleerd raadswerkprogramma. Het wordt dan duidelijk wat de raad wil bereiken met deze thema's en hoe de inwoners daar bij worden betrokken.
Om het werken met een raadsakkoord en een raadswerkprogramma mogelijk te maken wordt er jaarlijks 500.000 euro vrijgemaakt.