Nog maar één student Fries

GRONINGEN - Nog maar één student heeft zich ingeschreven voor de studie Friese taal en cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vorig jaar waren dat er nog acht en toen scoorde de opleiding qua aantal nog bovengemiddeld.
Hoogleraar Friese taal en letterkunde, Goffe Jensma, van de Rijksuniversiteit Groningen denkt dat de oorzaak van het teruglopend aantal studenten te maken heeft met nieuwe studieregels. Het collegegeld voor een tweede studie is daarbij opgelopen tot 6800 euro, voor veel studenten toch te veel van het goede.
De opleiding zelf komt nog niet in gevaar en kan wel van start gaan. Maar de universiteit gaat wel de boer op om meer studenten binnen te halen en wil meer voorlichting gaan geven over de inhoud van de studie.