Gemeente Ten Boer moet bezuinigen

TEN BOER - De gemeente Ten Boer moet de komende jaren flink bezuinigen. Tot 2015 moet een miljoen euro worden gesneden in de begroting. Reden is de crisis en de daardoor lagere bijdrage van het rijk.
Het gemeentebestuur wil een pakket maatregelen nemen om het tekort terug te dringen.
Zo wordt de ozb jaarlijks met twee procent verhoogd, en wordt er flink gekort op subsidies voor sport, cultuur en jongerenwerk. Die kortingen kunnen oplopen tot dertig procent.