Mannen bekennen vernielingen in bunker Marsum

MARSUM - De politie heeft vier mannen aangehouden, die vernielingen hebben aangericht in een bunker in Marsum. De mannen in de leeftijd van 17 tot 20 jaar hebben een bekentenis afgelegd. Ze zijn bereid de aangerichte schade te vergoeden.
Het kwartet drong onlangs de bunker binnen. Daarbij werden koepels, sloten en roosters in de bunker vernield. De mannen verklaarden altijd al eens in de bunker te willen kijken en kochten een betonschaar om er in te komen.
De zaak kwam aan het rollen dankzij een oplettende buurtagent. Hij kreeg lucht van de zaak en nodigde de mannen uit voor een gesprek op het politiebureau. Daar legden ze een bekentenis af. Tegen de mannen is proces-verbaal opgemaakt.