Extra maatregelen voor Ter Apel op komst, maar komende dagen nog geen directe oplossing

Wachtende asielzoekers proberen zich koel te houden in Ter Apel
Wachtende asielzoekers proberen zich koel te houden in Ter Apel © Mario Miskovic/RTV Noord
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) mag gebouwen gaan aankopen om mensen in te huisvesten, ook als het bestemmingsplan dat nog niet toelaat.
Door het makkelijker te maken om bijvoorbeeld oude leegstaande hotels te kopen, hoopt het kabinet de druk op de asielketen te verlichten. 'Het duurt waarschijnlijk nog weken voordat Ter Apel er wat van merkt', aldus staatssecretaris van Asiel, Eric van der Burg (VVD).

Vier besluiten

Met deze en andere maatregelen hoopt Van der Burg dat het landelijke aanmeldcentrum in Ter Apel wordt ontlast. Op dit moment verblijven er nog zo’n 15.000 vluchtelingen met een verblijfsvergunning in asielzoekerscentra die plekken bezet houden voor asielzoekers.
Het kabinet heeft woensdagavond vier besluiten genomen, zei Van der Burg na afloop van een crisisoverleg met verschillende bewindslieden. Ook Jetta Klijnsma namens alle CdK’s, Hubert Bruls namens het Veiligheidsberaad en iemand van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten waren erbij.

Oekraïners anders verdelen

Naast het opkopen van panden, wil Van der Burg ook Oekraïners anders over het land verdelen, om zo meer opvangplekken vrij te maken voor asielzoekers.
Er zijn gemeenten die wel Oekraïners, maar geen asielzoekers willen opvangen. Door bij die gemeenten zo veel mogelijk Oekraïners onder te brengen, komt er plek vrij in gemeenten die het niet uitmaakt of ze Oekraïners of asielzoekers onderdak bieden.

Cruiseschepen

Verder kondigde de staatssecretaris aan dat drie grote cruiseschepen naar Nederland worden gehaald. Daar werd al langer aan gewerkt, maar het is nog niet in alle gevallen duidelijk waar die komen te liggen.
Een van de drie komt in Velzen; voor de andere twee wordt nog een plek gezocht. Aanvankelijk was Vlissingen ook in beeld, maar die gemeente trok op het laatste moment zich terug.
Ook onderzoekt het Kabinet of ze de cruiseschepen kunnen laten varen, omdat er weinig zeehavens zijn waar ze kunnen aanleggen. Er zijn dan zogenaamde loodsboten nodig, omdat 'asielzoekers anders worden opgesloten en dat mag niet', zei de staatssecretaris.

Extra plek voor aanmeldproces

Verder hoopt de staatssecretaris nog plekken vrij te maken op terreinen van Defensie en is hij in gesprek met een locatie waar asielzoekers ook het aanmeldproces kunnen doorlopen. Die locatie moet minimaal 500 asielzoekers kunnen onderbrengen.
Nu doorlopen asielzoekers het proces in Ter Apel of Budel, maar wachtrijen zijn daar soms weken. Asielzoekers kiezen er voor om de nacht buiten door te brengen en niet verplaatst te worden naar andere locaties in het land. Ze zijn bang ze dan hun plek in het aanmeldproces verliezen.
Met een extra locatie hoopt de staatssecretaris dat de buiten slapende asielzoeker uit het straatbeeld gaat verdwijnen.