Geen geld uit Deltafonds voor Groninger dijken

GRONINGEN - Er is voorlopig geen geld beschikbaar uit het Deltafonds voor de aanpak van de Groningse dijken. Dat zei Deltacommissaris Wim Kuijken donderdag tijdens een werkbezoek aan onze provincie.
Volgens de commissaris is er pas in 2020 geld uit het fonds beschikbaar om de dijken aan te pakken. Wel wordt, als het nodig is, eerder een begin gemaakt met de versterking van de dijken. In dat geval wordt het geld ergens anders vandaan gehaald. Eerder deze week bleek uit een rapport van waterschap Noorderzijlvest dat eenderde van de Groningse dijken niet aan de normen voldoet.
Kuijken bekijkt welke maatregelen er nodig zijn in de strijd tegen de gevolgen van de zeespiegelstijging en bodemdaling in de toekomst.